หมวดหมู่:

pharmaceutical

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpharmaceutical

 • การออกเสียง : pseudoephedrine
  pseudoephedrine [en]
 • การออกเสียง : omeprazole
  omeprazole [en]
 • การออกเสียง : famotidine
  famotidine [en]
 • การออกเสียง : Adderall
  Adderall [en]
 • การออกเสียง : buspirone
  buspirone [en]
 • การออกเสียง : Xyzal
  Xyzal [en]
 • การออกเสียง : pellet
  pellet [en]
 • การออกเสียง : ezetimibe
  ezetimibe [en]
 • การออกเสียง : Cialis
  Cialis [en]
 • การออกเสียง : alora
  alora [ia]
 • การออกเสียง : colchicine
  colchicine [en]
 • การออกเสียง : opioid
  opioid [en]
 • การออกเสียง : Rilpivirine
  Rilpivirine [en]
 • การออกเสียง : oxycodone
  oxycodone [en]
 • การออกเสียง : Tamiflu
  Tamiflu [en]
 • การออกเสียง : cephalexin
  cephalexin [en]
 • การออกเสียง : fludeoxyglucose
  fludeoxyglucose [en]
 • การออกเสียง : chewable
  chewable [en]
 • การออกเสียง : abemaciclib
  abemaciclib [en]
 • การออกเสียง : Omalizumab
  Omalizumab [en]
 • การออกเสียง : Rabeprazole (Pariet)
  Rabeprazole (Pariet) [en]
 • การออกเสียง : fexofenadine
  fexofenadine [en]
 • การออกเสียง : risperidone
  risperidone [en]
 • การออกเสียง : roofied
  roofied [en]
 • การออกเสียง : Ventolin
  Ventolin [en]
 • การออกเสียง : sitagliptin
  sitagliptin [en]
 • การออกเสียง : thioridazine
  thioridazine [en]
 • การออกเสียง : Schering-Plough
  Schering-Plough [en]
 • การออกเสียง : Neurontin
  Neurontin [en]
 • การออกเสียง : Trileptal
  Trileptal [en]
 • การออกเสียง : nootropic
  nootropic [en]
 • การออกเสียง : pyrimethamine
  pyrimethamine [en]
 • การออกเสียง : risankizumab
  risankizumab [en]
 • การออกเสียง : rifaximin
  rifaximin [en]
 • การออกเสียง : Advair
  Advair [en]
 • การออกเสียง : Quaaludes
  Quaaludes [en]
 • การออกเสียง : Αναστάσιος Δαμβέργης
  Αναστάσιος Δαμβέργης [el]
 • การออกเสียง : Zestril
  Zestril [en]
 • การออกเสียง : Xipamid
  Xipamid [de]
 • การออกเสียง : mepacrine
  mepacrine [en]
 • การออกเสียง : afatinib
  afatinib [en]
 • การออกเสียง : Hygyn
  Hygyn [en]
 • การออกเสียง : ocrelizumab
  ocrelizumab [en]
 • การออกเสียง : milnacipran
  milnacipran [en]
 • การออกเสียง : Bicalutamide
  Bicalutamide [it]
 • การออกเสียง : dabigatran etexilate
  dabigatran etexilate [en]
 • การออกเสียง : xinafoate
  xinafoate [en]
 • การออกเสียง : isavuconazonium
  isavuconazonium [en]
 • การออกเสียง : دوز موثر
  دوز موثر [fa]
 • การออกเสียง : biologics
  biologics [en]
 • การออกเสียง : Nalmefene
  Nalmefene [en]
 • การออกเสียง : dabigatran etexilate mesylate
  dabigatran etexilate mesylate [en]
 • การออกเสียง : lactamase
  lactamase [en]
 • การออกเสียง : demeclocycline
  demeclocycline [en]
 • การออกเสียง : pertuzumab
  pertuzumab [en]
 • การออกเสียง : Furosemid
  Furosemid [de]
 • การออกเสียง : hydroxyquine
  hydroxyquine [en]
 • การออกเสียง : Diamox
  Diamox [en]
 • การออกเสียง : methotrimeprazine
  methotrimeprazine [en]
 • การออกเสียง : دوز کشنده
  دوز کشنده [fa]
 • การออกเสียง : Omnopon
  Omnopon [en]
 • การออกเสียง : Biosimilar
  Biosimilar [en]
 • การออกเสียง : پروبیوتیک
  پروبیوتیک [fa]
 • การออกเสียง : سم شناسی
  سم شناسی [fa]
 • การออกเสียง : فارماکوگنوزی
  فارماکوگنوزی [fa]
 • การออกเสียง : клотримазол
  клотримазол [ru]
 • การออกเสียง : داروشناسی
  داروشناسی [fa]
 • การออกเสียง : فارماکودینامیک
  فارماکودینامیک [fa]
 • การออกเสียง : فارمسی
  فارمسی [fa]
 • การออกเสียง : دارورسانی
  دارورسانی [fa]
 • การออกเสียง : trizyklisch
  trizyklisch [de]
 • บันทึกการออกเสียง : Anoro Ellipta Anoro Ellipta [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Andexxa Andexxa [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : N-acetyl-para-aminophenol N-acetyl-para-aminophenol [en] รอการออกเสียง