หมวดหมู่:

pharmaceutical

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpharmaceutical

 • การออกเสียง : pseudoephedrine pseudoephedrine [en]
 • การออกเสียง : omeprazole omeprazole [en]
 • การออกเสียง : Adderall Adderall [en]
 • การออกเสียง : famotidine famotidine [en]
 • การออกเสียง : buspirone buspirone [en]
 • การออกเสียง : alora alora [ia]
 • การออกเสียง : pellet pellet [en]
 • การออกเสียง : Xyzal Xyzal [en]
 • การออกเสียง : Cialis Cialis [en]
 • การออกเสียง : ezetimibe ezetimibe [en]
 • การออกเสียง : colchicine colchicine [en]
 • การออกเสียง : opioid opioid [en]
 • การออกเสียง : Rilpivirine Rilpivirine [en]
 • การออกเสียง : oxycodone oxycodone [en]
 • การออกเสียง : Tamiflu Tamiflu [en]
 • การออกเสียง : fludeoxyglucose fludeoxyglucose [en]
 • การออกเสียง : chewable chewable [en]
 • การออกเสียง : abemaciclib abemaciclib [en]
 • การออกเสียง : cephalexin cephalexin [en]
 • การออกเสียง : Omalizumab Omalizumab [en]
 • การออกเสียง : Rabeprazole (Pariet) Rabeprazole (Pariet) [en]
 • การออกเสียง : fexofenadine fexofenadine [en]
 • การออกเสียง : roofied roofied [en]
 • การออกเสียง : risperidone risperidone [en]
 • การออกเสียง : Ventolin Ventolin [en]
 • การออกเสียง : thioridazine thioridazine [en]
 • การออกเสียง : sitagliptin sitagliptin [en]
 • การออกเสียง : Schering-Plough Schering-Plough [en]
 • การออกเสียง : Neurontin Neurontin [en]
 • การออกเสียง : Trileptal Trileptal [en]
 • การออกเสียง : nootropic nootropic [en]
 • การออกเสียง : pyrimethamine pyrimethamine [en]
 • การออกเสียง : rifaximin rifaximin [en]
 • การออกเสียง : risankizumab risankizumab [en]
 • การออกเสียง : Advair Advair [en]
 • การออกเสียง : Αναστάσιος Δαμβέργης Αναστάσιος Δαμβέργης [el]
 • การออกเสียง : Quaaludes Quaaludes [en]
 • การออกเสียง : Xipamid Xipamid [de]
 • การออกเสียง : Zestril Zestril [en]
 • การออกเสียง : mepacrine mepacrine [en]
 • การออกเสียง : Hygyn Hygyn [en]
 • การออกเสียง : afatinib afatinib [en]
 • การออกเสียง : ocrelizumab ocrelizumab [en]
 • การออกเสียง : milnacipran milnacipran [en]
 • การออกเสียง : Bicalutamide Bicalutamide [it]
 • การออกเสียง : dabigatran etexilate dabigatran etexilate [en]
 • การออกเสียง : xinafoate xinafoate [en]
 • การออกเสียง : isavuconazonium isavuconazonium [en]
 • การออกเสียง : دوز موثر دوز موثر [fa]
 • การออกเสียง : biologics biologics [en]
 • การออกเสียง : Nalmefene Nalmefene [en]
 • การออกเสียง : dabigatran etexilate mesylate dabigatran etexilate mesylate [en]
 • การออกเสียง : lactamase lactamase [en]
 • การออกเสียง : pertuzumab pertuzumab [en]
 • การออกเสียง : Furosemid Furosemid [de]
 • การออกเสียง : demeclocycline demeclocycline [en]
 • การออกเสียง : hydroxyquine hydroxyquine [en]
 • การออกเสียง : دوز کشنده دوز کشنده [fa]
 • การออกเสียง : Diamox Diamox [en]
 • การออกเสียง : Omnopon Omnopon [en]
 • การออกเสียง : methotrimeprazine methotrimeprazine [en]
 • การออกเสียง : Biosimilar Biosimilar [en]
 • การออกเสียง : پروبیوتیک پروبیوتیک [fa]
 • การออกเสียง : سم شناسی سم شناسی [fa]
 • การออกเสียง : فارماکوگنوزی فارماکوگنوزی [fa]
 • การออกเสียง : клотримазол клотримазол [ru]
 • การออกเสียง : داروشناسی داروشناسی [fa]
 • การออกเสียง : دارورسانی دارورسانی [fa]
 • การออกเสียง : فارمسی فارمسی [fa]
 • การออกเสียง : فارماکودینامیک فارماکودینامیک [fa]
 • การออกเสียง : trizyklisch trizyklisch [de]
 • บันทึกการออกเสียง : Anoro Ellipta Anoro Ellipta [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Andexxa Andexxa [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : N-acetyl-para-aminophenol N-acetyl-para-aminophenol [en] รอการออกเสียง