• การออกเสียงคำว่า 1匹の犬と1匹の猫 1匹の犬と1匹の猫 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า anifeiliaid anwes anifeiliaid anwes [cy]
 • การออกเสียงคำว่า קאַץ קאַץ [yi]
 • การออกเสียงคำว่า Bucephalus Bucephalus [en]
 • การออกเสียงคำว่า γάτα γάτα [el]
 • การออกเสียงคำว่า σκυλί σκυλί [el]
 • การออกเสียงคำว่า Fido Fido [pt]
 • การออกเสียงคำว่า breedism breedism [en]
 • การออกเสียงคำว่า Smokey Smokey [en]
 • การออกเสียงคำว่า chew toy chew toy [en]
 • การออกเสียงคำว่า zebra finch zebra finch [en]
 • การออกเสียงคำว่า animaux domestiques animaux domestiques [fr]
 • การออกเสียงคำว่า munkle munkle [en]
 • การออกเสียงคำว่า pražský krysařík pražský krysařík [cs]
 • การออกเสียงคำว่า ratter ratter [en]
 • การออกเสียงคำว่า Perruche ondulée Perruche ondulée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า кошечка кошечка [ru]
 • การออกเสียงคำว่า whipworms whipworms [en]
 • การออกเสียงคำว่า hookworms hookworms [en]
 • การออกเสียงคำว่า roundworms roundworms [en]
 • การออกเสียงคำว่า tapeworms tapeworms [en]
 • การออกเสียงคำว่า heartworms heartworms [en]
 • การออกเสียงคำว่า parasites parasites [en]
 • การออกเสียงคำว่า rabies rabies [en]
 • การออกเสียงคำว่า leptospirosis leptospirosis [en]
 • การออกเสียงคำว่า distemper distemper [en]
 • การออกเสียงคำว่า parvovirus parvovirus [en]
 • การออกเสียงคำว่า kitty kitty [en]