หมวดหมู่:

persuasion

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpersuasion

 • การออกเสียง : suggestion suggestion [en]
 • การออกเสียง : seduce seduce [en]
 • การออกเสียง : coerce coerce [en]
 • การออกเสียง : seduction seduction [en]
 • การออกเสียง : sway sway [en]
 • การออกเสียง : reverse psychology reverse psychology [en]
 • การออกเสียง : softsoap softsoap [en]
 • การออกเสียง : soft-soap soft-soap [en]
 • การออกเสียง : carrot-and-stick carrot-and-stick [en]
 • การออกเสียง : seducer seducer [en]
 • การออกเสียง : perswazja perswazja [pl]