หมวดหมู่:

person

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงperson

 • การออกเสียง : hand hand [en]
 • การออกเสียง : girl girl [en]
 • การออกเสียง : lawyer lawyer [en]
 • การออกเสียง : woman woman [en]
 • การออกเสียง : drawer drawer [en]
 • การออกเสียง : Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez [es]
 • การออกเสียง : apothecary apothecary [en]
 • การออกเสียง : American American [en]
 • การออกเสียง : artist artist [en]
 • การออกเสียง : youth youth [en]
 • การออกเสียง : bum bum [en]
 • การออกเสียง : director director [en]
 • การออกเสียง : mayor mayor [en]
 • การออกเสียง : eraser eraser [en]
 • การออกเสียง : uncle uncle [en]
 • การออกเสียง : boys boys [en]
 • การออกเสียง : thief thief [en]
 • การออกเสียง : foreigner foreigner [en]
 • การออกเสียง : Angela Merkel Angela Merkel [de]
 • การออกเสียง : innocent innocent [en]
 • การออกเสียง : joker joker [en]
 • การออกเสียง : retard retard [fr]
 • การออกเสียง : homosexual homosexual [en]
 • การออกเสียง : knight knight [en]
 • การออกเสียง : sir sir [en]
 • การออกเสียง : lover lover [en]
 • การออกเสียง : subject subject [en]
 • การออกเสียง : Jane Jane [en]
 • การออกเสียง : crazy crazy [en]
 • การออกเสียง : bachelor bachelor [en]
 • การออกเสียง : president president [en]
 • การออกเสียง : queer queer [en]
 • การออกเสียง : fool fool [en]
 • การออกเสียง : employee employee [en]
 • การออกเสียง : marine marine [en]
 • การออกเสียง : boyfriend boyfriend [en]
 • การออกเสียง : Laurent Laurent [fr]
 • การออกเสียง : tutor tutor [en]
 • การออกเสียง : sovereign sovereign [en]
 • การออกเสียง : Doppelgänger Doppelgänger [de]
 • การออกเสียง : Claude Lévi-Strauss Claude Lévi-Strauss [fr]
 • การออกเสียง : wife wife [en]
 • การออกเสียง : beauty beauty [en]
 • การออกเสียง : Arthur Schopenhauer Arthur Schopenhauer [de]
 • การออกเสียง : Marilyn Monroe Marilyn Monroe [en]
 • การออกเสียง : Russian Russian [en]
 • การออกเสียง : skipper skipper [en]
 • การออกเสียง : sweetheart sweetheart [en]
 • การออกเสียง : user user [en]
 • การออกเสียง : Muppet Muppet [en]
 • การออกเสียง : autocrat autocrat [en]
 • การออกเสียง : visionary visionary [en]
 • การออกเสียง : Leibniz Leibniz [de]
 • การออกเสียง : extra extra [en]
 • การออกเสียง : Friedrich Engels Friedrich Engels [sv]
 • การออกเสียง : relative relative [en]
 • การออกเสียง : Jacques Lacan Jacques Lacan [fr]
 • การออกเสียง : tramp tramp [en]
 • การออกเสียง : protector protector [en]
 • การออกเสียง : puppet puppet [en]
 • การออกเสียง : stalker stalker [en]
 • การออกเสียง : partisan partisan [en]
 • การออกเสียง : Georg Wilhelm Friedrich Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel [de]
 • การออกเสียง : gourmand gourmand [en]
 • การออกเสียง : Duke Duke [en]
 • การออกเสียง : Aeneas Aeneas [en]
 • การออกเสียง : browser browser [en]
 • การออกเสียง : bore bore [en]
 • การออกเสียง : weirdo weirdo [en]
 • การออกเสียง : Valentine Valentine [en]
 • การออกเสียง : boatswain boatswain [en]
 • การออกเสียง : leader leader [en]
 • การออกเสียง : punch punch [en]
 • การออกเสียง : Peer Peer [en]
 • การออกเสียง : pagan pagan [en]
 • การออกเสียง : stakeholder stakeholder [en]
 • การออกเสียง : academic academic [en]
 • การออกเสียง : intellectual intellectual [en]
 • การออกเสียง : halberd halberd [en]
 • การออกเสียง : creep creep [en]
 • การออกเสียง : rogue rogue [en]
 • การออกเสียง : Scouser Scouser [en]
 • การออกเสียง : Marc-André ter Stegen Marc-André ter Stegen [de]
 • การออกเสียง : didact didact [en]
 • การออกเสียง : survivor survivor [en]
 • การออกเสียง : babe babe [en]
 • การออกเสียง : de Moivre de Moivre [fr]
 • การออกเสียง : voter voter [en]
 • การออกเสียง : prototype prototype [en]
 • การออกเสียง : payer payer [fr]
 • การออกเสียง : vader vader [af]
 • การออกเสียง : tot tot [de]
 • การออกเสียง : exile exile [en]
 • การออกเสียง : sobriquet sobriquet [fr]
 • การออกเสียง : responder responder [es]
 • การออกเสียง : techno techno [en]
 • การออกเสียง : Belarusian Belarusian [en]
 • การออกเสียง : bigot bigot [en]
 • การออกเสียง : trainer trainer [en]
 • การออกเสียง : drawers drawers [en]