หมวดหมู่:

periodic table

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงperiodic table

 • การออกเสียง : aluminium aluminium [en]
 • การออกเสียง : aluminum aluminum [en]
 • การออกเสียง : palladium palladium [en]
 • การออกเสียง : silicon silicon [en]
 • การออกเสียง : neptunium neptunium [en]
 • การออกเสียง : plutonium plutonium [fr]
 • การออกเสียง : curium curium [en]
 • การออกเสียง : indium indium [en]
 • การออกเสียง : rhodium rhodium [en]
 • การออกเสียง : fermium fermium [en]
 • การออกเสียง : terbium terbium [en]
 • การออกเสียง : hafnium hafnium [en]
 • การออกเสียง : samarium samarium [de]
 • การออกเสียง : holmium holmium [de]
 • การออกเสียง : protactinium protactinium [en]
 • การออกเสียง : berkelium berkelium [en]
 • การออกเสียง : thorium thorium [en]
 • การออกเสียง : vanadium vanadium [en]
 • การออกเสียง : francium francium [en]
 • การออกเสียง : darmstadtium darmstadtium [en]
 • การออกเสียง : rhenium rhenium [en]
 • การออกเสียง : erbium erbium [en]
 • การออกเสียง : meitnerium meitnerium [en]
 • การออกเสียง : californium californium [de]
 • การออกเสียง : thallium thallium [en]
 • การออกเสียง : ruthenium ruthenium [en]
 • การออกเสียง : thulium thulium [en]
 • การออกเสียง : Deuterium Deuterium [en]
 • การออกเสียง : dubnium dubnium [en]
 • การออกเสียง : dysprosium dysprosium [en]
 • การออกเสียง : gadolinium gadolinium [en]
 • การออกเสียง : technetium technetium [en]
 • การออกเสียง : scandium scandium [en]
 • การออกเสียง : einsteinium einsteinium [de]
 • การออกเสียง : ytterbium ytterbium [en]
 • การออกเสียง : rare earth rare earth [en]
 • การออกเสียง : Oganesson Oganesson [en]
 • การออกเสียง : promethium promethium [en]
 • การออกเสียง : lutetium lutetium [en]
 • การออกเสียง : lawrencium lawrencium [de]
 • การออกเสียง : mendelevium mendelevium [en]
 • การออกเสียง : cerium cerium [en]
 • การออกเสียง : uranium 235 uranium 235 [en]
 • การออกเสียง : tellurium tellurium [en]
 • การออกเสียง : bohrium bohrium [de]
 • การออกเสียง : tantalum tantalum [en]
 • การออกเสียง : ununseptium ununseptium [en]
 • การออกเสียง : neodymium neodymium [en]
 • การออกเสียง : lndium lndium [en]
 • การออกเสียง : niobium niobium [en]
 • การออกเสียง : alkali metals alkali metals [en]
 • การออกเสียง : fluorine fluorine [en]
 • การออกเสียง : Tennessine Tennessine [en]
 • การออกเสียง : Mendeleïev Mendeleïev [fr]
 • การออกเสียง : non-métaux non-métaux [fr]
 • การออกเสียง : gaz rares gaz rares [fr]
 • การออกเสียง : congeners congeners [en]
 • การออกเสียง : métaux de transition métaux de transition [fr]
 • การออกเสียง : terres rares terres rares [fr]
 • การออกเสียง : métalloïdes métalloïdes [fr]
 • การออกเสียง : Seaborg Seaborg [fr]
 • การออกเสียง : halogènes halogènes [fr]
 • การออกเสียง : Moscovium Moscovium [en]
 • การออกเสียง : Nihonium Nihonium [en]
 • การออกเสียง : transuraniens transuraniens [fr]
 • การออกเสียง : lanthanides lanthanides [fr]
 • การออกเสียง : alcalins alcalins [fr]
 • การออกเสียง : gaz nobles gaz nobles [fr]
 • การออกเสียง : congener congener [en]
 • การออกเสียง : classification périodique classification périodique [fr]
 • การออกเสียง : actinides actinides [fr]
 • การออกเสียง : alcalino-terreux alcalino-terreux [fr]
 • การออกเสียง : cosium cosium [en]
 • การออกเสียง : arsênio arsênio [pt]
 • บันทึกการออกเสียง : Lothar Meyer Lothar Meyer [en] รอการออกเสียง