หมวดหมู่:

Periodensystem

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPeriodensystem

  • การออกเสียง : isotope isotope [en]
  • การออกเสียง : calcium calcium [en]
  • การออกเสียง : actinoide actinoide [de]
  • การออกเสียง : Alkalimetalle Alkalimetalle [de]
  • การออกเสียง : Halogenide Halogenide [de]
  • การออกเสียง : Nebengruppenelemente Nebengruppenelemente [de]
  • การออกเสียง : Hauptgruppenelemente Hauptgruppenelemente [de]