หมวดหมู่:

pejoratively

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpejoratively

 • การออกเสียง : urzędas urzędas [pl]
 • การออกเสียง : ubek ubek [pl]
 • การออกเสียง : pomysłowość pomysłowość [pl]
 • การออกเสียง : zadupie zadupie [pl]
 • การออกเสียง : Jezuita Jezuita [pl]
 • การออกเสียง : robole robole [pl]
 • การออกเสียง : robociarze robociarze [pl]
 • การออกเสียง : robociarz robociarz [pl]
 • การออกเสียง : japoniec japoniec [pl]
 • การออกเสียง : czereśniak czereśniak [pl]
 • การออกเสียง : rzępoła rzępoła [pl]
 • การออกเสียง : garnkotłuk garnkotłuk [pl]