หมวดหมู่:

pejorative term

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpejorative term

 • การออกเสียง : idiota idiota [pt]
 • การออกเสียง : domingo domingo [es]
 • การออกเสียง : hocico hocico [es]
 • การออกเสียง : cabrón cabrón [es]
 • การออกเสียง : imbécil imbécil [es]
 • การออกเสียง : bacán bacán [es]
 • การออกเสียง : bellaca bellaca [es]
 • การออกเสียง : huevón huevón [es]
 • การออกเสียง : madrastra madrastra [es]
 • การออกเสียง : latín latín [es]
 • การออกเสียง : enfermo enfermo [es]
 • การออกเสียง : fascismo fascismo [es]
 • การออกเสียง : hueco hueco [es]
 • การออกเสียง : gallego gallego [es]
 • การออกเสียง : hojarasca hojarasca [es]
 • การออกเสียง : facho facho [pt]
 • การออกเสียง : lana lana [es]
 • การออกเสียง : desvergonzado desvergonzado [es]
 • การออกเสียง : baboso baboso [es]
 • การออกเสียง : hebreo hebreo [ast]
 • การออกเสียง : imberbe imberbe [es]
 • การออกเสียง : cabezón cabezón [es]
 • การออกเสียง : cacharro cacharro [es]
 • การออกเสียง : esnob esnob [es]
 • การออกเสียง : academizar academizar [pt]
 • การออกเสียง : facha facha [es]
 • การออกเสียง : calleja calleja [es]
 • การออกเสียง : igualado igualado [es]
 • การออกเสียง : populacho populacho [pt]
 • การออกเสียง : idólatra idólatra [es]
 • การออกเสียง : desgraciado desgraciado [es]
 • การออกเสียง : lagartona lagartona [es]
 • การออกเสียง : vejestorio vejestorio [es]
 • การออกเสียง : jeva jeva [sl]
 • การออกเสียง : espumarajo espumarajo [es]
 • การออกเสียง : bullanga bullanga [ca]
 • การออกเสียง : jibia jibia [es]
 • การออกเสียง : niñato niñato [es]
 • การออกเสียง : jesuita jesuita [es]
 • การออกเสียง : cegata cegata [es]
 • การออกเสียง : feúcho feúcho [es]
 • การออกเสียง : casucha casucha [es]
 • การออกเสียง : acromado acromado [es]
 • การออกเสียง : encasillar encasillar [es]
 • การออกเสียง : vidorra vidorra [es]
 • การออกเสียง : discretear discretear [pt]
 • การออกเสียง : adulete adulete [es]
 • การออกเสียง : mujerzuela mujerzuela [es]
 • การออกเสียง : gachupín gachupín [es]
 • การออกเสียง : tintorro tintorro [es]
 • การออกเสียง : libraco libraco [es]
 • การออกเสียง : gabacho gabacho [es]
 • การออกเสียง : granuja granuja [es]
 • การออกเสียง : villorrio villorrio [es]
 • การออกเสียง : pillastre pillastre [es]
 • การออกเสียง : bacín bacín [ast]
 • การออกเสียง : haiga haiga [es]
 • การออกเสียง : babazorro babazorro [eu]
 • การออกเสียง : gentuza gentuza [es]
 • การออกเสียง : filosofastro filosofastro [pt]
 • การออกเสียง : pajarraco pajarraco [es]
 • การออกเสียง : feminazi feminazi [es]
 • การออกเสียง : brytol brytol [pl]
 • การออกเสียง : tipejo tipejo [es]
 • การออกเสียง : lacho lacho [es]
 • การออกเสียง : jote jote [es]
 • การออกเสียง : adultescente adultescente [es]
 • การออกเสียง : de medio pelo de medio pelo [es]
 • การออกเสียง : bachicha bachicha [es]
 • การออกเสียง : mujeruca mujeruca [es]
 • การออกเสียง : cachifa cachifa [es]
 • การออกเสียง : escribidor escribidor [es]
 • การออกเสียง : cachanchán cachanchán [es]
 • การออกเสียง : galenso galenso [es]
 • การออกเสียง : Badinguiste Badinguiste [fr]
 • การออกเสียง : efebocracia efebocracia [es]
 • การออกเสียง : ventanuco ventanuco [es]
 • การออกเสียง : lavotear lavotear [es]
 • การออกเสียง : politicastro politicastro [es]
 • การออกเสียง : abacanado abacanado [es]
 • การออกเสียง : pajuzo pajuzo [es]
 • การออกเสียง : galensa galensa [es]
 • การออกเสียง : pequeñaja pequeñaja [es]
 • การออกเสียง : comidorria comidorria [es]
 • การออกเสียง : ricacha ricacha [es]
 • การออกเสียง : dulzango dulzango [es]
 • การออกเสียง : azulasco azulasco [es]
 • การออกเสียง : blandujo blandujo [es]
 • การออกเสียง : leonzuelo leonzuelo [es]