หมวดหมู่:

Peixes

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPeixes

 • การออกเสียง : bonito bonito [es]
 • การออกเสียง : acuático acuático [es]
 • การออกเสียง : Atún Atún [es]
 • การออกเสียง : Salmón Salmón [es]
 • การออกเสียง : atum atum [pt]
 • การออกเสียง : atúns atúns [gl]
 • การออกเสียง : anfibio anfibio [es]
 • การออกเสียง : vertebrado vertebrado [pt]
 • การออกเสียง : opérculo opérculo [pt]
 • การออกเสียง : branquia branquia [es]
 • การออกเสียง : peixes migratorios peixes migratorios [gl]
 • การออกเสียง : celacanto celacanto [it]
 • การออกเสียง : peixes pulmonados peixes pulmonados [gl]
 • การออกเสียง : Troita Troita [gl]
 • การออกเสียง : Acedía Acedía [es]
 • การออกเสียง : Cámbrico Cámbrico [es]
 • การออกเสียง : Abadexo Abadexo [gl]
 • การออกเสียง : peixes viscosos peixes viscosos [gl]
 • การออกเสียง : cartilaxe cartilaxe [gl]
 • การออกเสียง : peixes peláxicos peixes peláxicos [gl]
 • การออกเสียง : tecido óseo tecido óseo [gl]
 • การออกเสียง : Bacallau Bacallau [gl]
 • การออกเสียง : peixe azul peixe azul [gl]
 • การออกเสียง : branquias branquias [es]
 • การออกเสียง : vivíparos vivíparos [es]
 • การออกเสียง : Heterocongro Heterocongro [gl]
 • การออกเสียง : tiburóns tiburóns [gl]
 • การออกเสียง : vexiga natatoria vexiga natatoria [gl]
 • การออกเสียง : respiración branquial respiración branquial [gl]
 • การออกเสียง : peixes demersais peixes demersais [gl]
 • การออกเสียง : fendeduras da farinxe fendeduras da farinxe [gl]
 • การออกเสียง : peixe branco peixe branco [gl]
 • การออกเสียง : aletas aletas [es]
 • การออกเสียง : condrictios condrictios [gl]