หมวดหมู่:

pathology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpathology

 • การออกเสียง : Sjögren Sjögren [sv]
 • การออกเสียง : metamorphosis metamorphosis [en]
 • การออกเสียง : Alzheimer's Alzheimer's [en]
 • การออกเสียง : anaesthetic anaesthetic [en]
 • การออกเสียง : influenza influenza [en]
 • การออกเสียง : neuralgia neuralgia [en]
 • การออกเสียง : fungus fungus [en]
 • การออกเสียง : dengue dengue [en]
 • การออกเสียง : rigor mortis rigor mortis [en]
 • การออกเสียง : anemia anemia [pt]
 • การออกเสียง : saturnine saturnine [en]
 • การออกเสียง : anaesthetise anaesthetise [en]
 • การออกเสียง : fissure fissure [en]
 • การออกเสียง : albumin albumin [en]
 • การออกเสียง : stasis stasis [en]
 • การออกเสียง : sciatica sciatica [en]
 • การออกเสียง : leukemia leukemia [en]
 • การออกเสียง : keratosis keratosis [en]
 • การออกเสียง : hay fever hay fever [en]
 • การออกเสียง : vitiligo vitiligo [en]
 • การออกเสียง : anaphylaxis anaphylaxis [en]
 • การออกเสียง : alopecia alopecia [es]
 • การออกเสียง : petechial petechial [en]
 • การออกเสียง : genital herpes genital herpes [en]
 • การออกเสียง : anaphylactic anaphylactic [en]
 • การออกเสียง : prostatitis prostatitis [en]
 • การออกเสียง : varicella varicella [en]
 • การออกเสียง : xerostomia xerostomia [en]
 • การออกเสียง : prostatic hyperplasia prostatic hyperplasia [en]
 • การออกเสียง : scurvy scurvy [en]
 • การออกเสียง : ascites ascites [en]
 • การออกเสียง : pneumothorax pneumothorax [en]
 • การออกเสียง : scleroderma scleroderma [en]
 • การออกเสียง : swine flu swine flu [en]
 • การออกเสียง : rosacea rosacea [en]
 • การออกเสียง : sickle cell anemia sickle cell anemia [en]
 • การออกเสียง : murrain murrain [en]
 • การออกเสียง : Behçet Behçet [tr]
 • การออกเสียง : foudroyant foudroyant [en]
 • การออกเสียง : chancre chancre [en]
 • การออกเสียง : myasthenia gravis myasthenia gravis [en]
 • การออกเสียง : apraxia apraxia [en]
 • การออกเสียง : erythematous erythematous [en]
 • การออกเสียง : labiodental labiodental [en]
 • การออกเสียง : idiopathic idiopathic [en]
 • การออกเสียง : fobia fobia [it]
 • การออกเสียง : hemoptysis hemoptysis [en]
 • การออกเสียง : schistosomiasis schistosomiasis [en]
 • การออกเสียง : hordeolum hordeolum [en]
 • การออกเสียง : toxoplasmosis toxoplasmosis [en]
 • การออกเสียง : seborrhea seborrhea [en]
 • การออกเสียง : hypokinesis hypokinesis [en]
 • การออกเสียง : tendinitis tendinitis [en]
 • การออกเสียง : hypertonic hypertonic [en]
 • การออกเสียง : hyperglycemia hyperglycemia [en]
 • การออกเสียง : tonsillitis tonsillitis [en]
 • การออกเสียง : erysipelas erysipelas [en]
 • การออกเสียง : telangiectasia telangiectasia [en]
 • การออกเสียง : monocyte monocyte [fr]
 • การออกเสียง : spondylolisthesis spondylolisthesis [de]
 • การออกเสียง : extravasation extravasation [fr]
 • การออกเสียง : hydrocephalus hydrocephalus [en]
 • การออกเสียง : hyperkalemia hyperkalemia [en]
 • การออกเสียง : haemorrhoid haemorrhoid [en]
 • การออกเสียง : labyrinthitis labyrinthitis [en]
 • การออกเสียง : coccidioidomycosis coccidioidomycosis [en]
 • การออกเสียง : efflorescence efflorescence [en]
 • การออกเสียง : vasculitis vasculitis [en]
 • การออกเสียง : blepharospasm blepharospasm [en]
 • การออกเสียง : polydactyly polydactyly [en]
 • การออกเสียง : myalgia myalgia [en]
 • การออกเสียง : paresthesia paresthesia [en]
 • การออกเสียง : scoliosis scoliosis [en]
 • การออกเสียง : dyskinesia dyskinesia [en]
 • การออกเสียง : exophthalmos exophthalmos [en]
 • การออกเสียง : homologous homologous [en]
 • การออกเสียง : metastasis metastasis [en]
 • การออกเสียง : spondylitis spondylitis [en]
 • การออกเสียง : petechia petechia [en]
 • การออกเสียง : hyperemesis hyperemesis [en]
 • การออกเสียง : sincope sincope [it]
 • การออกเสียง : bruxism bruxism [en]
 • การออกเสียง : pyuria pyuria [en]
 • การออกเสียง : satyriasis satyriasis [en]
 • การออกเสียง : bacteremia bacteremia [en]
 • การออกเสียง : Alzheimer’s Alzheimer’s [en]
 • การออกเสียง : autismo autismo [it]
 • การออกเสียง : dychawica dychawica [pl]
 • การออกเสียง : hematochezia hematochezia [en]
 • การออกเสียง : nosologia nosologia [pt]
 • การออกเสียง : chemokine chemokine [en]
 • การออกเสียง : pelvic inflammatory disease pelvic inflammatory disease [en]
 • การออกเสียง : nozologia nozologia [pl]
 • การออกเสียง : ciclotímia ciclotímia [es]
 • การออกเสียง : prolepsis prolepsis [es]
 • การออกเสียง : sporozoan sporozoan [en]
 • การออกเสียง : pellagra pellagra [en]
 • การออกเสียง : glomerulonephritis glomerulonephritis [de]
 • การออกเสียง : otitis media otitis media [en]
 • การออกเสียง : infarct infarct [en]