หมวดหมู่:

path

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpath

 • การออกเสียง : walk walk [en]
 • การออกเสียง : lane lane [en]
 • การออกเสียง : דרך דרך [he]
 • การออกเสียง : xyst xyst [en]
 • การออกเสียง : chodník chodník [sk]
 • การออกเสียง : čhaŋkú čhaŋkú [lkt]
 • การออกเสียง : راستہ راستہ [ur]
 • การออกเสียง : družka družka [cs]
 • การออกเสียง : twitten twitten [en]
 • การออกเสียง : صِرَاط صِرَاط [ar]
 • การออกเสียง : drogi drogi [pl]
 • การออกเสียง : skyway skyway [en]
 • การออกเสียง : senter senter [lmo]
 • การออกเสียง : alleyways alleyways [en]
 • การออกเสียง : məʁʲá məʁʲá [uby]
 • การออกเสียง : m(ə)ʁʲá m(ə)ʁʲá [uby]
 • การออกเสียง : ωιμέ ωιμέ [el]
 • การออกเสียง : بھٹکاراستہ بھٹکاراستہ [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : तरीकत तरीकत [hi] รอการออกเสียง