หมวดหมู่:

past participle

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpast participle

 • การออกเสียง : eaten eaten [en]
 • การออกเสียง : let let [en]
 • การออกเสียง : stolen stolen [en]
 • การออกเสียง : swum swum [en]
 • การออกเสียง : wrought wrought [en]
 • การออกเสียง : shown shown [en]
 • การออกเสียง : learned (verb) learned (verb) [en]
 • การออกเสียง : seized seized [en]
 • การออกเสียง : geschlossen geschlossen [de]
 • การออกเสียง : leet leet [en]
 • การออกเสียง : striven striven [en]
 • การออกเสียง : dared dared [en]
 • การออกเสียง : zertifiziert zertifiziert [de]
 • การออกเสียง : woven woven [en]
 • การออกเสียง : gerieben gerieben [de]
 • การออกเสียง : stoppered stoppered [en]
 • การออกเสียง : gekreuzigt gekreuzigt [de]
 • การออกเสียง : entblößt entblößt [de]
 • การออกเสียง : musiała musiała [pl]
 • การออกเสียง : verzerrt verzerrt [de]
 • การออกเสียง : slain slain [en]
 • การออกเสียง : sovet sovet [da]
 • การออกเสียง : gerührt gerührt [de]
 • การออกเสียง : gelehrt gelehrt [de]
 • การออกเสียง : bragt bragt [da]
 • การออกเสียง : bewaffnet bewaffnet [de]
 • การออกเสียง : ausgestreckt ausgestreckt [de]
 • การออกเสียง : gegessen gegessen [de]
 • การออกเสียง : geordert geordert [de]
 • การออกเสียง : sown sown [en]
 • การออกเสียง : budt budt [da]
 • การออกเสียง : Studau Studau [sc]
 • การออกเสียง : alzàti alzàti [it]
 • การออกเสียง : geschwommen geschwommen [de]
 • การออกเสียง : Prexau Prexau [sc]
 • การออกเสียง : trod trod [en]
 • การออกเสียง : plié plié [fr]
 • การออกเสียง : compìto compìto [it]
 • การออกเสียง : quitté quitté [fr]
 • การออกเสียง : Arridau Arridau [sc]
 • การออกเสียง : allutu allutu [sc]
 • การออกเสียง : slunk slunk [en]
 • การออกเสียง : afadau afadau [sc]
 • การออกเสียง : beeinflusst beeinflusst [de]
 • การออกเสียง : aforciddau aforciddau [sc]
 • การออกเสียง : foregone foregone [en]
 • การออกเสียง : gehackt (zerstückelt) gehackt (zerstückelt) [de]
 • การออกเสียง : ausgeliehen ausgeliehen [de]
 • การออกเสียง : gelagert gelagert [de]
 • การออกเสียง : oczekiwany oczekiwany [pl]
 • การออกเสียง : gewehrt gewehrt [de]
 • การออกเสียง : getrunken getrunken [de]
 • การออกเสียง : geglichen geglichen [de]
 • การออกเสียง : gebadet gebadet [de]
 • การออกเสียง : ertränkt ertränkt [de]
 • การออกเสียง : gidet gidet [da]
 • การออกเสียง : angezogen angezogen [de]
 • การออกเสียง : gesessen gesessen [de]
 • การออกเสียง : beeindruckt beeindruckt [de]
 • การออกเสียง : scvrkl scvrkl [cs]
 • การออกเสียง : verschenkt verschenkt [de]
 • การออกเสียง : gestapelt gestapelt [de]
 • การออกเสียง : crooked (past participle) crooked (past participle) [en]
 • การออกเสียง : angedeutet angedeutet [de]
 • การออกเสียง : ausgedacht ausgedacht [de]
 • การออกเสียง : annuau annuau [sc]
 • การออกเสียง : gehoben gehoben [de]
 • การออกเสียง : hinzugefügt hinzugefügt [de]
 • การออกเสียง : gebleicht gebleicht [de]
 • การออกเสียง : remarqué remarqué [fr]
 • การออกเสียง : soñados soñados [es]
 • การออกเสียง : irritiert irritiert [de]
 • การออกเสียง : atzopiau atzopiau [sro]
 • การออกเสียง : tzacau tzacau [sro]
 • การออกเสียง : geklebt geklebt [de]
 • การออกเสียง : geschildert geschildert [de]
 • การออกเสียง : influido influido [es]
 • การออกเสียง : aguturrau aguturrau [sc]
 • การออกเสียง : verwischt verwischt [de]
 • การออกเสียง : gesprüht gesprüht [de]
 • การออกเสียง : afartau afartau [sc]
 • การออกเสียง : forgone forgone [en]
 • การออกเสียง : eingekreist eingekreist [de]
 • การออกเสียง : acrobau acrobau [sc]
 • การออกเสียง : geschmiert geschmiert [de]
 • การออกเสียง : zurückgekommen zurückgekommen [de]
 • การออกเสียง : geschmolzen geschmolzen [de]
 • การออกเสียง : beigebracht beigebracht [de]
 • การออกเสียง : gepostet gepostet [de]
 • การออกเสียง : gesteinigt gesteinigt [de]
 • การออกเสียง : gedankt gedankt [de]
 • การออกเสียง : gefoltert gefoltert [de]
 • การออกเสียง : eingeklemmt eingeklemmt [de]
 • การออกเสียง : abgestimmt abgestimmt [de]
 • การออกเสียง : umklammert umklammert [de]
 • การออกเสียง : gesandt gesandt [de]
 • การออกเสียง : udelukket udelukket [da]
 • การออกเสียง : zusammengestoßen zusammengestoßen [de]
 • การออกเสียง : geköpft geköpft [de]
 • การออกเสียง : gemocht gemocht [de]