หมวดหมู่:

particles

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงparticles

 • การออกเสียง : quark quark [it]
 • การออกเสียง : fallout (noun) fallout (noun) [en]
 • การออกเสียง : Higgs boson Higgs boson [en]
 • การออกเสียง : Large Hadron Collider Large Hadron Collider [en]
 • การออกเสียง : 은 [ko]
 • การออกเสียง : tau tau [pt]
 • การออกเสียง : hadron hadron [en]
 • การออกเสียง : neutron neutron [en]
 • การออกเสียง : crumbs crumbs [en]
 • การออกเสียง : neutrino neutrino [en]
 • การออกเสียง : fallout fallout [en]
 • การออกเสียง : Photon Photon [en]
 • การออกเสียง : pion pion [fr]
 • การออกเสียง : fermion fermion [fr]
 • การออกเสียง : Positron Positron [fr]
 • การออกเสียง : Brownian motion Brownian motion [en]
 • การออกเสียง : boson boson [fr]
 • การออกเสียง : gluon gluon [fr]
 • การออกเสียง : baryon baryon [en]
 • การออกเสียง : tachyon tachyon [en]
 • การออกเสียง : particulate particulate [en]
 • การออกเสียง : کنی کنی [fa]
 • การออกเสียง : ĉu ĉu [eo]
 • การออกเสียง : lepton lepton [en]
 • การออกเสียง : Meson Meson [fr]
 • การออกเสียง : graviton graviton [en]
 • การออกเสียง : Wimps Wimps [en]
 • การออกเสียง : antimateria antimateria [it]
 • การออกเสียง : hadronic hadronic [en]
 • การออกเสียง : довольно-таки довольно-таки [ru]
 • การออกเสียง : kaon kaon [fr]
 • การออกเสียง : muonique muonique [fr]
 • การออกเสียง : électron électron [fr]
 • การออกเสียง : へ, は, が, を, の, で, も, に へ, は, が, を, の, で, も, に [ja]
 • การออกเสียง : antiélectron antiélectron [fr]
 • การออกเสียง : positon positon [fr]
 • การออกเสียง : positrone positrone [it]
 • การออกเสียง : supersymmetry supersymmetry [en]
 • การออกเสียง : мю-мезон мю-мезон [uk]
 • การออกเสียง : опять-таки опять-таки [ru]
 • การออกเสียง : bosons bosons [en]
 • การออกเสียง : верно-таки верно-таки [ru]
 • การออกเสียง : ذرّہ ذرّہ [ur]
 • การออกเสียง : πή πῄ πή πῄ [grc]