หมวดหมู่:

partacki

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpartacki

  • การออกเสียง : spartaczyć spartaczyć [pl]