หมวดหมู่:

parentela

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงparentela

 • การออกเสียง : padre padre [es]
 • การออกเสียง : madre madre [es]
 • การออกเสียง : figlio figlio [it]
 • การออกเสียง : moglie moglie [it]
 • การออกเสียง : mamma mamma [lv]
 • การออกเสียง : fratello fratello [it]
 • การออกเสียง : nonno nonno [it]
 • การออกเสียง : nipote nipote [it]
 • การออกเสียง : sorella sorella [it]
 • การออกเสียง : papà papà [it]
 • การออกเสียง : cugino cugino [it]
 • การออกเสียง : matrigna matrigna [it]
 • การออกเสียง : suocero suocero [it]
 • การออกเสียง : marito marito [it]
 • การออกเสียง : cognato cognato [it]
 • การออกเสียง : patrigno patrigno [it]
 • การออกเสียง : Barbas Barbas [pt]
 • การออกเสียง : nuora nuora [it]
 • การออกเสียง : bisnonno bisnonno [it]
 • การออกเสียง : prozio prozio [it]
 • การออกเสียง : figliastro figliastro [it]
 • การออกเสียง : avo avo [eo]
 • การออกเสียง : coniuge coniuge [it]
 • การออกเสียง : fratellastro fratellastro [it]
 • การออกเสียง : trisnonno trisnonno [it]
 • การออกเสียง : quadrisavolo quadrisavolo [it]
 • การออกเสียง : prosuocero prosuocero [it]
 • การออกเสียง : consuocero consuocero [it]
 • การออกเสียง : genitore genitore [it]
 • การออกเสียง : antenato antenato [it]
 • การออกเสียง : trisavolo trisavolo [it]
 • การออกเสียง : pronipote pronipote [it]
 • การออกเสียง : sorellastra sorellastra [it]