หมวดหมู่:

papierosy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpapierosy

  • การออกเสียง : Caro Caro [es]
  • การออกเสียง : cygarniczka cygarniczka [pl]
  • การออกเสียง : nikotynizm nikotynizm [pl]
  • การออกเสียง : zaciągnąć się zaciągnąć się [pl]
  • การออกเสียง : kioskarz kioskarz [pl]
  • การออกเสียง : tytoniwy tytoniwy [pl]
  • การออกเสียง : pokasływanie pokasływanie [pl]
  • การออกเสียง : popalać popalać [pl]
  • การออกเสียง : sztachnąć się sztachnąć się [pl]