หมวดหมู่:

pao

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpao

  • การออกเสียง : pão pão [pt]
  • การออกเสียง : queijo queijo [pt]
  • การออกเสียง : Casa do Pão de Queijo Casa do Pão de Queijo [pt]
  • การออกเสียง : pão de batata pão de batata [pt]