หมวดหมู่:

panie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpanie

  • การออกเสียง : ponętne
    ponętne [pl]
  • การออกเสียง : Szanowny Panie
    Szanowny Panie [pl]
  • การออกเสียง : torebka
    torebka [pl]
  • การออกเสียง : inteligentne
    inteligentne [pl]
  • การออกเสียง : dystyngowane
    dystyngowane [pl]
  • การออกเสียง : Za zdrowie pięknych pań!
    Za zdrowie pięknych pań! [pl]
  • การออกเสียง : rozdrażnione
    rozdrażnione [pl]
  • การออกเสียง : najwybredniejsze
    najwybredniejsze [pl]
  • การออกเสียง : zdyszane
    zdyszane [pl]
  • การออกเสียง : sukniospodnie
    sukniospodnie [pl]
  • การออกเสียง : wyuzdane
    wyuzdane [pl]
  • การออกเสียง : wyperfumowane
    wyperfumowane [pl]
  • การออกเสียง : niezadowolone
    niezadowolone [pl]
  • การออกเสียง : zawstydzone
    zawstydzone [pl]
  • การออกเสียง : Panie i panowie!
    Panie i panowie! [pl]
  • การออกเสียง : gorliwe
    gorliwe [pl]
  • การออกเสียง : wybredne
    wybredne [pl]
  • การออกเสียง : pań
    pań [pl]
  • การออกเสียง : obiema
    obiema [pl]
  • การออกเสียง : od pań
    od pań [pl]
  • การออกเสียง : po paniach
    po paniach [pl]
  • การออกเสียง : za paniami
    za paniami [pl]
  • การออกเสียง : głuche
    głuche [pl]
  • การออกเสียง : z paniami
    z paniami [pl]