หมวดหมู่:

panie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpanie

 • การออกเสียง : ponętne ponętne [pl]
 • การออกเสียง : Szanowny Panie Szanowny Panie [pl]
 • การออกเสียง : inteligentne inteligentne [pl]
 • การออกเสียง : dystyngowane dystyngowane [pl]
 • การออกเสียง : Za zdrowie pięknych pań! Za zdrowie pięknych pań! [pl]
 • การออกเสียง : torebka torebka [pl]
 • การออกเสียง : rozdrażnione rozdrażnione [pl]
 • การออกเสียง : najwybredniejsze najwybredniejsze [pl]
 • การออกเสียง : zdyszane zdyszane [pl]
 • การออกเสียง : sukniospodnie sukniospodnie [pl]
 • การออกเสียง : wyuzdane wyuzdane [pl]
 • การออกเสียง : wyperfumowane wyperfumowane [pl]
 • การออกเสียง : niezadowolone niezadowolone [pl]
 • การออกเสียง : zawstydzone zawstydzone [pl]
 • การออกเสียง : Panie i panowie! Panie i panowie! [pl]
 • การออกเสียง : gorliwe gorliwe [pl]
 • การออกเสียง : wybredne wybredne [pl]
 • การออกเสียง : pań pań [pl]
 • การออกเสียง : obiema obiema [pl]
 • การออกเสียง : od pań od pań [pl]
 • การออกเสียง : za paniami za paniami [pl]
 • การออกเสียง : głuche głuche [pl]
 • การออกเสียง : po paniach po paniach [pl]
 • การออกเสียง : z paniami z paniami [pl]