หมวดหมู่:

palavra

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpalavra

  • การออกเสียง : palavra palavra [pt]
  • การออกเสียง : Daniela Cavion Daniela Cavion [pt]
  • การออกเสียง : semiologia semiologia [it]
  • การออกเสียง : Vaqueyras Vaqueyras [fr]