หมวดหมู่:

p1

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงp1

 • การออกเสียง : 의자
  의자 [ko]
 • การออกเสียง : 돼지
  돼지 [ko]
 • การออกเสียง : 우유
  우유 [ko]
 • การออกเสียง : 오이
  오이 [ko]
 • การออกเสียง : 여우
  여우 [ko]
 • การออกเสียง : 새우
  새우 [ko]