หมวดหมู่:

p

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงp

 • การออกเสียง : padre padre [es]
 • การออกเสียง : crepe crepe [en]
 • การออกเสียง : geographical geographical [en]
 • การออกเสียง : tu arrives tu arrives [fr]
 • การออกเสียง : phrastique phrastique [fr]
 • การออกเสียง : všechen všechen [cs]
 • การออกเสียง : П п П п [sr]
 • การออกเสียง : forälder forälder [sv]
 • การออกเสียง : הצלחה הצלחה [he]
 • การออกเสียง : rydde opp rydde opp [no]
 • การออกเสียง : Percettore Percettore [it]
 • การออกเสียง : frugiperda frugiperda [pt]
 • การออกเสียง : Ponyta Ponyta [en]
 • การออกเสียง : counters counters [en]
 • การออกเสียง : papotent papotent [fr]
 • การออกเสียง : podozrivo podozrivo [sk]