หมวดหมู่:

ownership

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงownership

 • การออกเสียง : patent patent [en]
 • การออกเสียง : private private [en]
 • การออกเสียง : brand brand [en]
 • การออกเสียง : belong belong [en]
 • การออกเสียง : title title [en]
 • การออกเสียง : patented patented [en]
 • การออกเสียง : hand over hand over [en]
 • การออกเสียง : handover handover [en]
 • การออกเสียง : Patent Office Patent Office [en]
 • การออกเสียง : patently patently [en]
 • การออกเสียง : allodial allodial [en]
 • การออกเสียง : Domesday Book Domesday Book [en]
 • การออกเสียง : Freehold Freehold [en]
 • การออกเสียง : nationalisation nationalisation [en]
 • การออกเสียง : πατρόνα πατρόνα [el]
 • การออกเสียง : title deed title deed [en]
 • การออกเสียง : ملكية ملكية [ar]
 • การออกเสียง : allodium allodium [en]
 • การออกเสียง : בעלות בעלות [he]
 • การออกเสียง : patentee patentee [en]
 • การออกเสียง : مالکیّت مالکیّت [ur]
 • การออกเสียง : رکھنے والی رکھنے والی [ur]