หมวดหมู่:

Outcome

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOutcome

  • การออกเสียง : resulting resulting [en]
  • การออกเสียง : fate fate [en]
  • การออกเสียง : fated fated [en]
  • การออกเสียง : せいか せいか [ja]
  • การออกเสียง : بنتيجة بنتيجة [ar]
  • การออกเสียง : wypadkowa wypadkowa [pl]
  • การออกเสียง : fatefulness fatefulness [en]
  • การออกเสียง : wynik wynik [pl]
  • การออกเสียง : έκβαση έκβαση [el]
  • การออกเสียง : konsekwencją konsekwencją [pl]