หมวดหมู่:

osy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงosy

  • การออกเสียง : roić się roić się [pl]
  • การออกเสียง : zapylanie zapylanie [pl]
  • การออกเสียง : osy osy [mg]
  • การออกเสียง : skłuć skłuć [pl]
  • การออกเสียง : natrętne natrętne [pl]
  • การออกเสียง : wyroić się wyroić się [pl]
  • การออกเสียง : oganiać się oganiać się [pl]