หมวดหมู่:

osiem

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงosiem

  • การออกเสียง : 8 8 [es]
  • การออกเสียง : ośmioczęściowa ośmioczęściowa [pl]
  • การออกเสียง : ósmak ósmak [pl]
  • การออกเสียง : ośmiolatka ośmiolatka [pl]
  • การออกเสียง : ósemeczka ósemeczka [pl]
  • การออกเสียง : Henryk VIII (= ósmy) Henryk VIII (= ósmy) [pl]
  • บันทึกการออกเสียง : nooe nooe [bcq] รอการออกเสียง