หมวดหมู่:

Osaka Prefecture

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOsaka Prefecture

 • การออกเสียง : 大阪 大阪 [ja]
 • การออกเสียง : 大阪城 大阪城 [ja]
 • การออกเสียง : Osaka-jo Osaka-jo [ja]
 • การออกเสียง : 吹田市 吹田市 [ja]
 • การออกเสียง : 茨木市 茨木市 [ja]
 • การออกเสียง : 堺 [zh]
 • การออกเสียง : Osaka Kokusai Kuko Osaka Kokusai Kuko [ja]
 • การออกเสียง : 堺市 堺市 [ja]
 • การออกเสียง : 堺筋本町 堺筋本町 [ja]
 • การออกเสียง : 箕面市 箕面市 [ja]
 • การออกเสียง : 吹田 吹田 [ja]
 • การออกเสียง : 茨木 茨木 [ja]
 • การออกเสียง : 高槻 高槻 [ja]
 • การออกเสียง : 高槻市 高槻市 [ja]
 • การออกเสียง : 西中島南方 西中島南方 [ja]