หมวดหมู่:

orzechy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงorzechy

  • การออกเสียง : robaczywe robaczywe [pl]
  • การออกเสียง : prażone prażone [pl]
  • การออกเสียง : jadalne jadalne [pl]
  • การออกเสียง : przesypywanie przesypywanie [pl]
  • การออกเสียง : dziadek do orzechów dziadek do orzechów [pl]