หมวดหมู่:

ortopedia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงortopedia

 • การออกเสียง : retrolistesis retrolistesis [es]
 • การออกเสียง : espondilolisis espondilolisis [es]
 • การออกเสียง : túnel do carpo túnel do carpo [pt]
 • การออกเสียง : espondilolistesis espondilolistesis [es]
 • การออกเสียง : Lombosciatalgia Lombosciatalgia [it]
 • การออกเสียง : ancilose ancilose [pt]
 • การออกเสียง : artrodesi artrodesi [it]
 • การออกเสียง : odontóide odontóide [pt]
 • การออกเสียง : Discectomia Discectomia [it]
 • การออกเสียง : artroprotesi artroprotesi [it]
 • การออกเสียง : prótesis ortopédica prótesis ortopédica [es]
 • การออกเสียง : dislocado dislocado [es]