หมวดหมู่:

oromo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoromo

 • การออกเสียง : calla
  calla [scn]
 • การออกเสียง : Shani
  Shani [om]
 • การออกเสียง : Sadi
  Sadi [ilo]
 • การออกเสียง : gurra
  gurra [om]
 • การออกเสียง : tole
  tole [om]
 • การออกเสียง : Galgala
  Galgala [om]
 • การออกเสียง : Sadeeti
  Sadeeti [om]
 • การออกเสียง : Addaan Baasi
  Addaan Baasi [om]
 • การออกเสียง : Mogolee
  Mogolee [om]
 • การออกเสียง : Waayee
  Waayee [om]
 • การออกเสียง : Murteeffachuu
  Murteeffachuu [om]
 • การออกเสียง : nyaata
  nyaata [om]
 • การออกเสียง : Hubachiisa
  Hubachiisa [om]
 • การออกเสียง : lamaan
  lamaan [fi]
 • การออกเสียง : Ijoole
  Ijoole [om]
 • การออกเสียง : lakkoofsa
  lakkoofsa [om]
 • การออกเสียง : kudhani
  kudhani [om]
 • การออกเสียง : kaleessa
  kaleessa [om]
 • การออกเสียง : Baareeda
  Baareeda [om]
 • การออกเสียง : Kudha tokko
  Kudha tokko [om]
 • การออกเสียง : Dandeetti
  Dandeetti [om]
 • การออกเสียง : fayyaa
  fayyaa [om]
 • การออกเสียง : karaa
  karaa [om]
 • การออกเสียง : dhukubbii
  dhukubbii [om]
 • การออกเสียง : didama
  didama [om]
 • การออกเสียง : Fudhate
  Fudhate [om]
 • การออกเสียง : Itti fuufu
  Itti fuufu [om]
 • การออกเสียง : Madda
  Madda [om]
 • การออกเสียง : baay'ee
  baay'ee [om]
 • การออกเสียง : Odaa
  Odaa [om]
 • การออกเสียง : Dhadhaa
  Dhadhaa [om]
 • การออกเสียง : Sirna
  Sirna [om]
 • การออกเสียง : xumure
  xumure [om]
 • การออกเสียง : baga nagaan dhuftani
  baga nagaan dhuftani [om]
 • การออกเสียง : Torbaatama
  Torbaatama [om]
 • การออกเสียง : Mirga
  Mirga [om]
 • การออกเสียง : Himi
  Himi [om]
 • การออกเสียง : Qubee Afaan Oromo
  Qubee Afaan Oromo [om]
 • การออกเสียง : Kiyoo
  Kiyoo [om]
 • การออกเสียง : Subii
  Subii [om]
 • การออกเสียง : Imaammata
  Imaammata [om]
 • การออกเสียง : Ifaa
  Ifaa [om]
 • การออกเสียง : boraati
  boraati [om]
 • การออกเสียง : Walaba
  Walaba [om]
 • การออกเสียง : Ja'a
  Ja'a [om]
 • การออกเสียง : jajjabeesu
  jajjabeesu [om]
 • การออกเสียง : Magariisa
  Magariisa [om]
 • การออกเสียง : Diiguu
  Diiguu [om]
 • การออกเสียง : dukana
  dukana [om]
 • การออกเสียง : Miidha
  Miidha [om]
 • การออกเสียง : Dhaamsa
  Dhaamsa [om]
 • การออกเสียง : Deemi
  Deemi [om]
 • การออกเสียง : koomee
  koomee [om]
 • การออกเสียง : rifeensa
  rifeensa [om]
 • การออกเสียง : hojii
  hojii [om]
 • การออกเสียง : dhiifama
  dhiifama [om]
 • การออกเสียง : irree
  irree [om]
 • การออกเสียง : Mootummaa
  Mootummaa [om]
 • การออกเสียง : Aanani
  Aanani [om]
 • การออกเสียง : Boora
  Boora [om]
 • การออกเสียง : Bilisumma
  Bilisumma [om]
 • การออกเสียง : Rafuu
  Rafuu [om]
 • การออกเสียง : Raafu
  Raafu [om]
 • การออกเสียง : kootu
  kootu [om]
 • การออกเสียง : funyaan
  funyaan [om]
 • การออกเสียง : Mataa
  Mataa [om]
 • การออกเสียง : dhagaa
  dhagaa [om]
 • การออกเสียง : Haadha Mana
  Haadha Mana [om]
 • การออกเสียง : Qabiyyee
  Qabiyyee [om]
 • การออกเสียง : Leenca
  Leenca [om]
 • การออกเสียง : Diima
  Diima [om]
 • การออกเสียง : Kaayyoo
  Kaayyoo [om]
 • การออกเสียง : bobaa
  bobaa [om]
 • การออกเสียง : Malee
  Malee [om]
 • การออกเสียง : அம்மா
  அம்மா [ta]
 • การออกเสียง : Qeeransa
  Qeeransa [om]
 • การออกเสียง : Konkolaata
  Konkolaata [om]
 • การออกเสียง : Bulee
  Bulee [om]
 • การออกเสียง : Bittaa
  Bittaa [om]
 • การออกเสียง : Furaa
  Furaa [om]
 • การออกเสียง : Qabsoo
  Qabsoo [om]
 • การออกเสียง : Utubuu
  Utubuu [om]
 • การออกเสียง : quliquluu
  quliquluu [om]
 • การออกเสียง : Jilba
  Jilba [om]
 • การออกเสียง : ija
  ija [om]
 • การออกเสียง : morma
  morma [om]
 • การออกเสียง : qubiin
  qubiin [om]
 • การออกเสียง : Gabaa
  Gabaa [fr]
 • การออกเสียง : Guyyaa
  Guyyaa [om]
 • การออกเสียง : tokko
  tokko [om]
 • การออกเสียง : Gadaa
  Gadaa [om]
 • การออกเสียง : maati
  maati [om]
 • การออกเสียง : Afuri
  Afuri [om]
 • การออกเสียง : Bilisa
  Bilisa [om]
 • การออกเสียง : Jaalala
  Jaalala [om]
 • การออกเสียง : dadhabii
  dadhabii [om]
 • การออกเสียง : Birmaduu
  Birmaduu [om]
 • การออกเสียง : dhaabachu
  dhaabachu [om]
 • การออกเสียง : Uumamu
  Uumamu [om]
 • การออกเสียง : Oolchuu
  Oolchuu [om]