• การออกเสียงคำว่า albatros albatros [de]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า طیوریات طیوریات [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Gutturalis Gutturalis [de]
 • การออกเสียงคำว่า lek lek [sv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า speciose speciose [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า zygodactylous zygodactylous [en]
 • การออกเสียงคำว่า Bewick's Wren Bewick's Wren [en]
 • การออกเสียงคำว่า myszołów myszołów [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Palaeognathae Palaeognathae [en]
 • การออกเสียงคำว่า bargiel bargiel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Dasypus Dasypus [la]
 • การออกเสียงคำว่า dendrocolaptine dendrocolaptine [en]
 • การออกเสียงคำว่า łuszczak łuszczak [pl]
 • การออกเสียงคำว่า subsong subsong [en]
 • การออกเสียงคำว่า culmen culmen [es]
 • การออกเสียงคำว่า Gilbert White Gilbert White [en]
 • การออกเสียงคำว่า Helmatzel Helmatzel [de]
 • การออกเสียงคำว่า sharp-shinned sharp-shinned [en]
 • การออกเสียงคำว่า σταυρομύτης σταυρομύτης [el]
 • การออกเสียงคำว่า Καλοιακούδα Καλοιακούδα [el]
 • การออกเสียงคำว่า καλιακούδα καλιακούδα [el]
 • การออกเสียงคำว่า Halmaherapirol Halmaherapirol [de]
 • การออกเสียงคำว่า Schulz von Milo Schulz von Milo [de]
 • การออกเสียงคำว่า Bieresel Bieresel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Vogel Bülow Vogel Bülow [de]
 • การออกเสียงคำว่า στραυομύτης στραυομύτης [el]
 • การออกเสียงคำว่า τσιφτάς τσιφτάς [el]
 • การออกเสียงคำว่า καλαμοτσίχλονο καλαμοτσίχλονο [el]
 • การออกเสียงคำว่า σημυδοτσίχλονο σημυδοτσίχλονο [el]
 • การออกเสียงคำว่า νανοτσίχλονο νανοτσίχλονο [el]