หมวดหมู่:

oriya

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoriya

 • การออกเสียง : pacha pacha [pt]
 • การออกเสียง : pita pita [es]
 • การออกเสียง : Bou Bou [ca]
 • การออกเสียง : gacha gacha [es]
 • การออกเสียง : luni luni [ro]
 • การออกเสียง : manas manas [or]
 • การออกเสียง : raga raga [pt]
 • การออกเสียง : bapa bapa [or]
 • การออกเสียง : uday uday [or]
 • การออกเสียง : Asti Asti [fi]
 • การออกเสียง : priyabrata priyabrata [or]
 • การออกเสียง : jagannatha jagannatha [or]
 • การออกเสียง : goda goda [sv]
 • การออกเสียง : kirana kirana [or]
 • การออกเสียง : adhar adhar [gd]
 • การออกเสียง : charma charma [kn]
 • การออกเสียง : matrubhumi matrubhumi [or]
 • การออกเสียง : ratha ratha [or]
 • การออกเสียง : ekamra ekamra [or]
 • การออกเสียง : Basi Basi [it]
 • การออกเสียง : brukhya brukhya [or]
 • การออกเสียง : chanda chanda [es]
 • การออกเสียง : bahi bahi [or]
 • การออกเสียง : Mitha Mitha [de]
 • การออกเสียง : ashru ashru [or]
 • การออกเสียง : swaduhina swaduhina [or]
 • การออกเสียง : kandha kandha [jv]
 • การออกเสียง : ganda ganda [eo]
 • การออกเสียง : griba griba [lv]
 • การออกเสียง : jivan jivan [or]
 • การออกเสียง : kancha kancha [or]
 • การออกเสียง : tatka tatka [or]
 • การออกเสียง : kanana kanana [or]
 • บันทึกการออกเสียง : rasala rasala [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : pachila pachila [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : jibha jibha [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : talipa ତଳିପା talipa ତଳିପା [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : tantu ତନ୍ତୁ tantu ତନ୍ତୁ [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ମଇଁଷି ମଇଁଷି [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ganthi ganthi [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : akhi akhi [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : akhira bala akhira bala [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : akhira kajjal akhira kajjal [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : chhatipata chhatipata [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : chhau chhau [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : chibuka chibuka [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : chuti chuti [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : galkaksha galkaksha [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : katidesha katidesha [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : jananendriya jananendriya [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : jangha jangha [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : jhala ଝାଳ jhala ଝାଳ [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kachati kachati [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kahuni kahuni [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kakha kakha [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kanthaswar kanthaswar [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : karnna karnna [or] รอการออกเสียง