หมวดหมู่:

oriya

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoriya

 • การออกเสียง : pacha pacha [pt]
 • การออกเสียง : pita pita [es]
 • การออกเสียง : Bou Bou [ca]
 • การออกเสียง : gacha gacha [es]
 • การออกเสียง : luni luni [ro]
 • การออกเสียง : manas manas [or]
 • การออกเสียง : bapa bapa [or]
 • การออกเสียง : raga raga [pt]
 • การออกเสียง : uday uday [or]
 • การออกเสียง : Asti Asti [fi]
 • การออกเสียง : jagannatha jagannatha [or]
 • การออกเสียง : priyabrata priyabrata [or]
 • การออกเสียง : goda goda [sv]
 • การออกเสียง : adhar adhar [gd]
 • การออกเสียง : kirana kirana [or]
 • การออกเสียง : ratha ratha [or]
 • การออกเสียง : charma charma [kn]
 • การออกเสียง : matrubhumi matrubhumi [or]
 • การออกเสียง : Basi Basi [it]
 • การออกเสียง : ekamra ekamra [or]
 • การออกเสียง : bahi bahi [or]
 • การออกเสียง : chanda chanda [es]
 • การออกเสียง : brukhya brukhya [or]
 • การออกเสียง : Mitha Mitha [de]
 • การออกเสียง : ashru ashru [or]
 • การออกเสียง : ganda ganda [eo]
 • การออกเสียง : swaduhina swaduhina [or]
 • การออกเสียง : kandha kandha [jv]
 • การออกเสียง : griba griba [lv]
 • การออกเสียง : jivan jivan [or]
 • การออกเสียง : kancha kancha [or]
 • การออกเสียง : tatka tatka [or]
 • การออกเสียง : kanana kanana [or]
 • การออกเสียง : akhi akhi [or]
 • การออกเสียง : chhau chhau [or]
 • การออกเสียง : jhala ଝାଳ jhala ଝାଳ [or]
 • การออกเสียง : pachila pachila [or]
 • การออกเสียง : chuti chuti [or]
 • การออกเสียง : akhira kajjal akhira kajjal [or]
 • การออกเสียง : kakha kakha [or]
 • การออกเสียง : katidesha katidesha [or]
 • การออกเสียง : akhira bala akhira bala [or]
 • การออกเสียง : ମଇଁଷି ମଇଁଷି [or]
 • การออกเสียง : karnna karnna [or]
 • การออกเสียง : kahuni kahuni [or]
 • การออกเสียง : kachati kachati [or]
 • การออกเสียง : jibha jibha [or]
 • การออกเสียง : jangha jangha [or]
 • การออกเสียง : rasala rasala [or]
 • การออกเสียง : ganthi ganthi [or]
 • การออกเสียง : talipa ତଳିପା talipa ତଳିପା [or]
 • การออกเสียง : tantu ତନ୍ତୁ tantu ତନ୍ତୁ [or]
 • บันทึกการออกเสียง : kanthaswar kanthaswar [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : jananendriya jananendriya [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : galkaksha galkaksha [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : chibuka chibuka [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : chhatipata chhatipata [or] รอการออกเสียง