• การออกเสียงคำว่า luni luni [ro]
 • การออกเสียงคำว่า Bou Bou [ca]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tantu ତନ୍ତୁ tantu ତନ୍ତୁ [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า talipa ତଳିପା talipa ତଳିପା [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jhala ଝାଳ jhala ଝାଳ [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jibha jibha [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jananendriya jananendriya [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jangha jangha [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า chhatipata chhatipata [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า chhau chhau [or] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า chanda chanda [es]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า chuti chuti [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า chibuka chibuka [or] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า charma charma [kn]
 • การออกเสียงคำว่า griba griba [lv]
 • การออกเสียงคำว่า goda goda [sv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ganthi ganthi [or] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า ganda ganda [eo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า galkaksha galkaksha [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kanthaswar kanthaswar [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า katidesha katidesha [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kahuni kahuni [or] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า kandha kandha [jv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kakha kakha [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kachati kachati [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า karnna karnna [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า akhira kajjal akhira kajjal [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า akhira bala akhira bala [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า akhi akhi [or] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า adhar adhar [gd]