หมวดหมู่:

Originally Persian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOriginally Persian

 • การออกเสียง : lemon lemon [en]
 • การออกเสียง : Candy Candy [en]
 • การออกเสียง : magic magic [en]
 • การออกเสียง : ser ser [es]
 • การออกเสียง : para para [pt]
 • การออกเสียง : aubergine aubergine [en]
 • การออกเสียง : Armenia Armenia [pl]
 • การออกเสียง : azure azure [en]
 • การออกเสียง : beige beige [en]
 • การออกเสียง : algorithm algorithm [en]
 • การออกเสียง : spinach spinach [en]
 • การออกเสียง : hasta hasta [es]
 • การออกเสียง : serendipity serendipity [en]
 • การออกเสียง : â â [fr]
 • การออกเสียง : Taj Mahal Taj Mahal [en]
 • การออกเสียง : rank rank [en]
 • การออกเสียง : lilac lilac [en]
 • การออกเสียง : lac lac [fr]
 • การออกเสียง : paradise paradise [en]
 • การออกเสียง : peach peach [en]
 • การออกเสียง : scarlet scarlet [en]
 • การออกเสียง : check check [en]
 • การออกเสียง : bas bas [fr]
 • การออกเสียง : del del [it]
 • การออกเสียง : Jasper Jasper [en]
 • การออกเสียง : Turkmenistan Turkmenistan [en]
 • การออกเสียง : pyjama pyjama [en]
 • การออกเสียง : kiosk kiosk [en]
 • การออกเสียง : pistachio pistachio [en]
 • การออกเสียง : Punjab Punjab [en]
 • การออกเสียง : mummy mummy [en]
 • การออกเสียง : cash cash [en]
 • การออกเสียง : tulip tulip [en]
 • การออกเสียง : cheque cheque [en]
 • การออกเสียง : typhoon typhoon [en]
 • การออกเสียง : Jasmine Jasmine [sv]
 • การออกเสียง : khaki khaki [en]
 • การออกเสียง : bombast bombast [en]
 • การออกเสียง : Zarathustra Zarathustra [en]
 • การออกเสียง : Xerxes Xerxes [en]
 • การออกเสียง : caviar caviar [en]
 • การออกเสียง : gul gul [da]
 • การออกเสียง : caravan caravan [en]
 • การออกเสียง : Noor Noor [et]
 • การออกเสียง : balcony balcony [en]
 • การออกเสียง : rook rook [en]
 • การออกเสียง : Sherry Sherry [en]
 • การออกเสียง : Magi Magi [en]
 • การออกเสียง : talc talc [en]
 • การออกเสียง : Koh-i-noor Koh-i-noor [hi]
 • การออกเสียง : bazaar bazaar [en]
 • การออกเสียง : buse buse [tr]
 • การออกเสียง : tiara tiara [es]
 • การออกเสียง : assassin assassin [en]
 • การออกเสียง : pagoda pagoda [es]
 • การออกเสียง : shawl shawl [en]
 • การออกเสียง : taffeta taffeta [en]
 • การออกเสียง : douane douane [fr]
 • การออกเสียง : scimitar scimitar [en]
 • การออกเสียง : popinjay popinjay [en]
 • การออกเสียง : carafe carafe [en]
 • การออกเสียง : turban turban [de]
 • การออกเสียง : seer seer [en]
 • การออกเสียง : Tambour Tambour [fr]
 • การออกเสียง : Roxanne Roxanne [fr]
 • การออกเสียง : musk musk [en]
 • การออกเสียง : bibi bibi [sw]
 • การออกเสียง : jackal jackal [en]
 • การออกเสียง : Hindu Hindu [pt]
 • การออกเสียง : Persepolis Persepolis [en]
 • การออกเสียง : zirconium zirconium [en]
 • การออกเสียง : cassock cassock [en]
 • การออกเสียง : zor zor [tr]
 • การออกเสียง : Euphrates Euphrates [en]
 • การออกเสียง : sandal sandal [en]
 • การออกเสียง : sitar sitar [it]
 • การออกเสียง : tambourine tambourine [en]
 • การออกเสียง : jujube jujube [en]
 • การออกเสียง : siyah siyah [tr]
 • การออกเสียง : arsenic arsenic [en]
 • การออกเสียง : pajama pajama [en]
 • การออกเสียง : Khan Khan [vi]
 • การออกเสียง : pasar pasar [es]
 • การออกเสียง : achar achar [pt]
 • การออกเสียง : nay nay [en]
 • การออกเสียง : Samosa Samosa [hi]
 • การออกเสียง : kaftan kaftan [pl]
 • การออกเสียง : tass tass [cs]
 • การออกเสียง : cummerbund cummerbund [en]
 • การออกเสียง : ahu ahu [tr]
 • การออกเสียง : pir pir [lmo]
 • การออกเสียง : Turan Turan [de]
 • การออกเสียง : hemen hemen [tr]
 • การออกเสียง : Tigris Tigris [hu]
 • การออกเสียง : Pahlavi Pahlavi [fa]
 • การออกเสียง : pilaf pilaf [en]
 • การออกเสียง : percale percale [en]
 • การออกเสียง : sonbahar sonbahar [tr]
 • การออกเสียง : naan naan [he]
 • การออกเสียง : chador chador [fa]