หมวดหมู่:

organs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงorgans

  • การออกเสียง : heart heart [en]
  • การออกเสียง : γλώσσα γλώσσα [el]
  • การออกเสียง : eyeball eyeball [en]
  • การออกเสียง : εντόσθια εντόσθια [el]
  • การออกเสียง : rozrodczy rozrodczy [pl]
  • การออกเสียง : hilus hilus [en]
  • การออกเสียง : איברים איברים [he]
  • การออกเสียง : mezenter mezenter [tr]