หมวดหมู่:

oranje

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoranje

  • การออกเสียง : orenji orenji [ja]
  • การออกเสียง : Radio Oranje Radio Oranje [nl]