หมวดหมู่:

opration system

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงopration system

  • การออกเสียง : Ubuntu Ubuntu [en]