หมวดหมู่:

operetta

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoperetta

  • การออกเสียง : Kastrat Kastrat [pl]
  • การออกเสียง : wokalista wokalista [pl]
  • การออกเสียง : wokalistka wokalistka [pl]
  • การออกเสียง : Фатиница Фатиница [ru]
  • การออกเสียง : Bouffes-Parisiens Bouffes-Parisiens [fr]
  • การออกเสียง : Hortense Schneider Hortense Schneider [fr]
  • การออกเสียง : operetkowy operetkowy [pl]
  • การออกเสียง : La Timbale d’Argent La Timbale d’Argent [fr]