หมวดหมู่:

operetka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoperetka

  • การออกเสียง : Kastrat Kastrat [pl]
  • การออกเสียง : wokalista wokalista [pl]
  • การออกเสียง : librecistka librecistka [pl]
  • การออกเสียง : wokalistka wokalistka [pl]
  • การออกเสียง : librecista librecista [pl]
  • การออกเสียง : operetkowy operetkowy [pl]
  • การออกเสียง : operetkowe operetkowe [pl]
  • การออกเสียง : operetkowa operetkowa [pl]