หมวดหมู่:

only Frenchmen

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงonly Frenchmen

 • การออกเสียง : huit huit [fr]
 • การออกเสียง : théâtre théâtre [fr]
 • การออกเสียง : fatigué fatigué [fr]
 • การออกเสียง : dix-sept dix-sept [fr]
 • การออกเสียง : écrivain écrivain [fr]
 • การออกเสียง : Chinois Chinois [fr]
 • การออกเสียง : Écouter Écouter [fr]
 • การออกเสียง : exact exact [en]
 • การออกเสียง : Commencer Commencer [fr]
 • การออกเสียง : Grèce Grèce [fr]
 • การออกเสียง : Continuer Continuer [fr]
 • การออกเสียง : polonais polonais [fr]
 • การออกเสียง : toucher toucher [fr]
 • การออกเสียง : escalier escalier [fr]
 • การออกเสียง : vendeuse vendeuse [fr]
 • การออกเสียง : voler voler [fr]
 • การออกเสียง : polonaise polonaise [fr]
 • การออกเสียง : marié marié [fr]
 • การออกเสียง : sixième sixième [fr]
 • การออกเสียง : je t'en prie je t'en prie [fr]
 • การออกเสียง : abandonner abandonner [fr]
 • การออกเสียง : fauve fauve [fr]
 • การออกเสียง : paysan paysan [fr]
 • การออกเสียง : forestier forestier [fr]
 • การออกเสียง : la souris la souris [fr]
 • การออกเสียง : Il fait mauvais Il fait mauvais [fr]
 • การออกเสียง : ménagère ménagère [fr]
 • การออกเสียง : l’examen l’examen [fr]
 • การออกเสียง : le téléphone le téléphone [fr]
 • การออกเสียง : la radio la radio [fr]
 • การออกเสียง : traiter traiter [fr]
 • การออกเสียง : Il fait du vent Il fait du vent [fr]
 • การออกเสียง : au-dessous de au-dessous de [fr]
 • การออกเสียง : le lave-vaisselle le lave-vaisselle [fr]
 • การออกเสียง : Il fait humide Il fait humide [fr]
 • การออกเสียง : l'objet des meubles l'objet des meubles [fr]
 • การออกเสียง : Il fait sombre Il fait sombre [fr]
 • การออกเสียง : Il fait clair Il fait clair [fr]