หมวดหมู่:

only

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงonly

 • การออกเสียง : but but [en]
 • การออกเสียง : しか しか [ja]
 • การออกเสียง : רק רק [he]
 • การออกเสียง : enige enige [nl]
 • การออกเสียง : יחידה יחידה [he]
 • การออกเสียง : Dake Dake [en]
 • การออกเสียง : saja saja [ind]
 • การออกเสียง : tylko tylko [pl]
 • การออกเสียง : ečé ečé [lkt]
 • การออกเสียง : היחידה היחידה [he]
 • การออกเสียง : jedynie jedynie [pl]
 • การออกเสียง : تش تش [ps]
 • การออกเสียง : jedyny jedyny [pl]
 • การออกเสียง : wazuka wazuka [ja]
 • การออกเสียง : صِرف صِرف [ar]
 • บันทึกการออกเสียง : hakle hakle [hsb] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : honggl honggl [jam] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : anely anely [sco] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : jenož jenož [hsb] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kuphela kuphela [zu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : onggl onggl [jam] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ته نیا ته نیا [ku] รอการออกเสียง