หมวดหมู่:

OM

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOM

 • การออกเสียง : Margaret Thatcher Margaret Thatcher [en]
 • การออกเสียง : David Attenborough David Attenborough [en]
 • การออกเสียง : Florence Nightingale Florence Nightingale [en]
 • การออกเสียง : Sir Laurence Olivier Sir Laurence Olivier [en]
 • การออกเสียง : John Howard John Howard [en]
 • การออกเสียง : Harold Pinter Harold Pinter [en]
 • การออกเสียง : Isaiah Berlin Isaiah Berlin [en]
 • การออกเสียง : Laurence Olivier Laurence Olivier [en]
 • การออกเสียง : Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee [en]
 • การออกเสียง : Roger Penrose Roger Penrose [en]
 • การออกเสียง : David Hockney David Hockney [en]
 • การออกเสียง : Lucian Freud Lucian Freud [en]
 • การออกเสียง : Anthony Caro Anthony Caro [en]
 • การออกเสียง : Margaret Hilda Thatcher Margaret Hilda Thatcher [en]
 • การออกเสียง : Jacob Rothschild Jacob Rothschild [en]
 • การออกเสียง : Norman Foster Norman Foster [en]
 • การออกเสียง : Jean Chrétien Jean Chrétien [fr]
 • การออกเสียง : Frederick Sanger Frederick Sanger [en]
 • การออกเสียง : Ninette de Valois Ninette de Valois [en]
 • การออกเสียง : Neil MacGregor Neil MacGregor [en]
 • การออกเสียง : Aaron Klug Aaron Klug [en]
 • การออกเสียง : Mary Seacole Mary Seacole [en]
 • การออกเสียง : Veronica Wedgwood Veronica Wedgwood [en]
 • การออกเสียง : Martin Rees Martin Rees [en]
 • การออกเสียง : Michael Atiyah Michael Atiyah [en]
 • การออกเสียง : Robert May Robert May [en]
 • การออกเสียง : Henry Moore Henry Moore [en]
 • การออกเสียง : Michael Francis Atiyah Michael Francis Atiyah [en]
 • การออกเสียง : Betty Boothroyd Betty Boothroyd [en]
 • การออกเสียง : Tom Stoppard Tom Stoppard [en]
 • บันทึกการออกเสียง : gantuu gantuu [om] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : wiixata wiixata [om] รอการออกเสียง