หมวดหมู่:

old name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงold name

 • การออกเสียงคำว่า Janne Janne [fi]
 • การออกเสียงคำว่า Τζουμά Τζουμά [el]
 • การออกเสียงคำว่า Βλάτζη Βλάτζη [el]
 • การออกเสียงคำว่า بحر الروم بحر الروم [ar]
 • การออกเสียงคำว่า Freydís Freydís [is]
 • การออกเสียงคำว่า Μούρτος Μούρτος [el]
 • การออกเสียงคำว่า Βλάτση Βλάτση [el]
 • การออกเสียงคำว่า Νιβέστα Νιβέστα [el]
 • การออกเสียงคำว่า Μπλάτζη Μπλάτζη [el]
 • การออกเสียงคำว่า Ráðúlfr Ráðúlfr [is]
 • การออกเสียงคำว่า Στάτιστα Στάτιστα [el]
 • การออกเสียงคำว่า Σούλποβο Σούλποβο [el]
 • การออกเสียงคำว่า Μπλάτζι Μπλάτζι [el]
 • การออกเสียงคำว่า Płoskirów Płoskirów [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Γρίβανα Γρίβανα [el]
 • การออกเสียงคำว่า Νεβέσκα Νεβέσκα [el]
 • การออกเสียงคำว่า Ρεβενίκια Ρεβενίκια [el]
 • การออกเสียงคำว่า Λένινγκραντ Λένινγκραντ [el]
 • การออกเสียงคำว่า Λάγενη Λάγενη [el]
 • การออกเสียงคำว่า Ζητούνι Ζητούνι [el]
 • การออกเสียงคำว่า Νερέτη Νερέτη [el]
 • การออกเสียงคำว่า Κοτζάμ Ατλή Κοτζάμ Ατλή [el]
 • การออกเสียงคำว่า Τσιριγότο Τσιριγότο [el]