หมวดหมู่:

old name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงold name

 • การออกเสียง : Janne Janne [fi]
 • การออกเสียง : Ráðúlfr Ráðúlfr [is]
 • การออกเสียง : Freydís Freydís [is]
 • การออกเสียง : Τζουμά Τζουμά [el]
 • การออกเสียง : بحر الروم بحر الروم [ar]
 • การออกเสียง : Βλάτζη Βλάτζη [el]
 • การออกเสียง : Μούρτος Μούρτος [el]
 • การออกเสียง : Βλάτση Βλάτση [el]
 • การออกเสียง : Νιβέστα Νιβέστα [el]
 • การออกเสียง : Μπλάτζη Μπλάτζη [el]
 • การออกเสียง : Στάτιστα Στάτιστα [el]
 • การออกเสียง : Σούλποβο Σούλποβο [el]
 • การออกเสียง : Μπλάτζι Μπλάτζι [el]
 • การออกเสียง : Płoskirów Płoskirów [pl]
 • การออกเสียง : Γρίβανα Γρίβανα [el]
 • การออกเสียง : Νεβέσκα Νεβέσκα [el]
 • การออกเสียง : Ρεβενίκια Ρεβενίκια [el]
 • การออกเสียง : Λένινγκραντ Λένινγκραντ [el]
 • การออกเสียง : Λάγενη Λάγενη [el]
 • การออกเสียง : Ζητούνι Ζητούνι [el]
 • การออกเสียง : Νερέτη Νερέτη [el]
 • การออกเสียง : Κοτζάμ Ατλή Κοτζάμ Ατλή [el]
 • การออกเสียง : Τσιριγότο Τσιριγότο [el]
 • การออกเสียง : Königingrätz Königingrätz [de]