หมวดหมู่:

old hag

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงold hag

  • การออกเสียง : cailleach cailleach [ga]
  • บันทึกการออกเสียง : Cailleach Bhéara Cailleach Bhéara [gd] รอการออกเสียง