หมวดหมู่:

old biddy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงold biddy

  • การออกเสียง : cailleach cailleach [ga]