หมวดหมู่:

oh

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoh

  • การออกเสียง : O O [en]
  • การออกเสียง : ああ ああ [ja]
  • การออกเสียง : 嗚呼 嗚呼 [ja]
  • การออกเสียง : 오, 예! 오, 예! [ko]
  • บันทึกการออกเสียง : ႟ [shn] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : Auē Nō Ho ‘I Ē Auē Nō Ho ‘I Ē [haw] รอการออกเสียง