หมวดหมู่:

oft

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoft

  • การออกเสียง : mengmol mengmol [gsw]
  • การออกเสียง : mängisch mängisch [gsw]
  • การออกเสียง : öppä öppä [gsw]
  • บันทึกการออกเสียง : allig allig [gsw] รอการออกเสียง