หมวดหมู่:

oficina

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoficina

  • การออกเสียง : büro büro [de]
  • การออกเสียง : yazıhane yazıhane [tr]