หมวดหมู่:

OED

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOED

 • การออกเสียง : salut
  salut [fr]
 • การออกเสียง : mahalo
  mahalo [haw]
 • การออกเสียง : K-pop
  K-pop [en]
 • การออกเสียง : Upanishad
  Upanishad [hi]
 • การออกเสียง : Bundesliga
  Bundesliga [de]
 • การออกเสียง : Whovian
  Whovian [en]
 • การออกเสียง : ransomware
  ransomware [en]
 • การออกเสียง : totes
  totes [en]
 • การออกเสียง : Oxford English Dictionary
  Oxford English Dictionary [en]
 • การออกเสียง : water footprint
  water footprint [en]
 • การออกเสียง : enabler
  enabler [en]
 • การออกเสียง : race walking
  race walking [en]
 • การออกเสียง : Twitterati
  Twitterati [en]
 • การออกเสียง : panko
  panko [ja]
 • การออกเสียง : pleb
  pleb [en]
 • การออกเสียง : eco-driving
  eco-driving [en]
 • การออกเสียง : debt ceiling
  debt ceiling [en]
 • การออกเสียง : geoinformation
  geoinformation [en]
 • การออกเสียง : droolworthy
  droolworthy [en]
 • การออกเสียง : moany
  moany [en]
 • การออกเสียง : aptonym
  aptonym [en]
 • การออกเสียง : purple state
  purple state [en]
 • การออกเสียง : second screening
  second screening [en]
 • การออกเสียง : dater
  dater [en]
 • การออกเสียง : Robin Hood tax
  Robin Hood tax [en]
 • การออกเสียง : death slide
  death slide [en]
 • การออกเสียง : minimoon
  minimoon [en]
 • การออกเสียง : green technology
  green technology [en]
 • การออกเสียง : sovereign debt
  sovereign debt [en]
 • การออกเสียง : virality
  virality [en]
 • การออกเสียง : alpha geek
  alpha geek [en]
 • การออกเสียง : aquaponics
  aquaponics [en]
 • การออกเสียง : eye-rolling
  eye-rolling [en]
 • การออกเสียง : omnishambles
  omnishambles [en]
 • การออกเสียง : green-on-blue
  green-on-blue [en]
 • การออกเสียง : geodata
  geodata [en]
 • การออกเสียง : CMS
  CMS [en]
 • การออกเสียง : autostereoscopic
  autostereoscopic [en]
 • การออกเสียง : squeezed middle
  squeezed middle [en]
 • การออกเสียง : scudetto
  scudetto [it]
 • การออกเสียง : infomaniac
  infomaniac [en]
 • การออกเสียง : infomania
  infomania [en]
 • การออกเสียง : Robert Burchfield
  Robert Burchfield [en]
 • การออกเสียง : whatevs
  whatevs [en]
 • การออกเสียง : Zyxt
  Zyxt [en]
 • การออกเสียง : Eurogeddon
  Eurogeddon [en]
 • การออกเสียง : Mobot
  Mobot [en]
 • การออกเสียง : obvs
  obvs [en]
 • การออกเสียง : Charles Onions
  Charles Onions [en]
 • การออกเสียง : guyliner
  guyliner [en]
 • การออกเสียง : Romneyshambles
  Romneyshambles [en]
 • การออกเสียง : gongoozler
  gongoozler [en]
 • การออกเสียง : youthquake
  youthquake [en]
 • การออกเสียง : e-dating
  e-dating [en]
 • การออกเสียง : SIFI
  SIFI [en]