หมวดหมู่:

odra

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodra

  • การออกเสียง : Odra Odra [cs]
  • การออกเสียง : Krosno Odrzańskie Krosno Odrzańskie [pl]
  • การออกเสียง : nadodrzański bulwar nadodrzański bulwar [pl]
  • การออกเสียง : Kłodnica Kłodnica [pl]