หมวดหมู่:

occupations

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoccupations

 • การออกเสียง : apothecary apothecary [en]
 • การออกเสียง : artist artist [en]
 • การออกเสียง : athlete athlete [en]
 • การออกเสียง : chef chef [fr]
 • การออกเสียง : referee referee [en]
 • การออกเสียง : firefighter firefighter [en]
 • การออกเสียง : tutor tutor [en]
 • การออกเสียง : sjuksköterska sjuksköterska [sv]
 • การออกเสียง : sommelier sommelier [fr]
 • การออกเสียง : District Attorney District Attorney [en]
 • การออกเสียง : მწვრთნელი მწვრთნელი [ka]
 • การออกเสียง : vet vet [en]
 • การออกเสียง : banker banker [en]
 • การออกเสียง : chauffeur chauffeur [en]
 • การออกเสียง : editor editor [en]
 • การออกเสียง : firefighters firefighters [en]
 • การออกเสียง : anaesthesiologist anaesthesiologist [en]
 • การออกเสียง : doktor doktor [de]
 • การออกเสียง : taxi driver taxi driver [en]
 • การออกเสียง : academic academic [en]
 • การออกเสียง : endocrinologist endocrinologist [en]
 • การออกเสียง : mercenary mercenary [en]
 • การออกเสียง : au pair au pair [en]
 • การออกเสียง : linguist linguist [en]
 • การออกเสียง : coxswain coxswain [en]
 • การออกเสียง : fotograf fotograf [ro]
 • การออกเสียง : salesman salesman [en]
 • การออกเสียง : adviser adviser [en]
 • การออกเสียง : chiropractitioner chiropractitioner [en]
 • การออกเสียง : Politik Politik [de]
 • การออกเสียง : парикмахер парикмахер [ru]
 • การออกเสียง : inspector inspector [en]
 • การออกเสียง : attendant attendant [en]
 • การออกเสียง : auctioneer auctioneer [en]
 • การออกเสียง : philosopher philosopher [en]
 • การออกเสียง : postmaster postmaster [en]
 • การออกเสียง : butler butler [en]
 • การออกเสียง : bricklayer bricklayer [en]
 • การออกเสียง : songwriter songwriter [en]
 • การออกเสียง : filmmaker filmmaker [en]
 • การออกเสียง : farming farming [en]
 • การออกเสียง : dresser dresser [en]
 • การออกเสียง : flight attendants flight attendants [en]
 • การออกเสียง : sociologist sociologist [en]
 • การออกเสียง : ventriloquist ventriloquist [en]
 • การออกเสียง : spin doctor spin doctor [en]
 • การออกเสียง : executioner executioner [en]
 • การออกเสียง : C.E.O. C.E.O. [en]
 • การออกเสียง : char char [en]
 • การออกเสียง : optometrist optometrist [en]
 • การออกเสียง : Hephaestus Hephaestus [en]
 • การออกเสียง : couturier couturier [fr]
 • การออกเสียง : postillion postillion [fr]
 • การออกเสียง : физик физик [ru]
 • การออกเสียง : naturalist naturalist [en]
 • การออกเสียง : promoter promoter [en]
 • การออกเสียง : diarist diarist [en]
 • การออกเสียง : rabbi rabbi [nl]
 • การออกเสียง : Cartographers Cartographers [en]
 • การออกเสียง : fruit picker fruit picker [en]
 • การออกเสียง : exporter exporter [en]
 • การออกเสียง : cabbie cabbie [en]
 • การออกเสียง : nauczyciel nauczyciel [pl]
 • การออกเสียง : tłumacz tłumacz [pl]
 • การออกเสียง : cabman cabman [en]
 • การออกเสียง : seafarer seafarer [en]
 • การออกเสียง : Optiker Optiker [de]
 • การออกเสียง : artificer artificer [en]
 • การออกเสียง : beekeeping beekeeping [en]
 • การออกเสียง : hodman hodman [en]
 • การออกเสียง : Toastmasters Toastmasters [en]
 • การออกเสียง : decorator decorator [ro]
 • การออกเสียง : pageboy pageboy [en]
 • การออกเสียง : tamer tamer [en]
 • การออกเสียง : metier metier [en]
 • การออกเสียง : neuroscientist neuroscientist [en]
 • การออกเสียง : Scriveners Scriveners [en]
 • การออกเสียง : broadcaster broadcaster [en]
 • การออกเสียง : stevedore stevedore [da]
 • การออกเสียง : postilion postilion [en]
 • การออกเสียง : astronom astronom [yi]
 • การออกเสียง : confectioner confectioner [en]
 • การออกเสียง : kameraman kameraman [sk]
 • การออกเสียง : flagman flagman [en]
 • การออกเสียง : Bäuerin Bäuerin [de]
 • การออกเสียง : magnate magnate [en]
 • การออกเสียง : boom operator boom operator [en]
 • การออกเสียง : haberdashers haberdashers [en]
 • การออกเสียง : murer murer [da]
 • การออกเสียง : pharmacologist pharmacologist [en]
 • การออกเสียง : instruisto instruisto [eo]
 • การออกเสียง : oilman oilman [en]
 • การออกเสียง : stolarz stolarz [pl]
 • การออกเสียง : seaman seaman [en]
 • การออกเสียง : právnik právnik [sk]
 • การออกเสียง : monger monger [en]
 • การออกเสียง : proprietress proprietress [en]
 • การออกเสียง : postmistress postmistress [en]
 • การออกเสียง : window cleaner window cleaner [en]
 • การออกเสียง : minstrelsy minstrelsy [en]