หมวดหมู่:

occupations

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoccupations

 • การออกเสียง : apothecary
  apothecary [en]
 • การออกเสียง : artist
  artist [en]
 • การออกเสียง : athlete
  athlete [en]
 • การออกเสียง : firefighter
  firefighter [en]
 • การออกเสียง : chef
  chef [fr]
 • การออกเสียง : referee
  referee [en]
 • การออกเสียง : tutor
  tutor [en]
 • การออกเสียง : sjuksköterska
  sjuksköterska [sv]
 • การออกเสียง : sommelier
  sommelier [fr]
 • การออกเสียง : მწვრთნელი
  მწვრთნელი [ka]
 • การออกเสียง : vet
  vet [en]
 • การออกเสียง : firefighters
  firefighters [en]
 • การออกเสียง : chauffeur
  chauffeur [en]
 • การออกเสียง : District Attorney
  District Attorney [en]
 • การออกเสียง : banker
  banker [en]
 • การออกเสียง : editor
  editor [en]
 • การออกเสียง : academic
  academic [en]
 • การออกเสียง : doktor
  doktor [de]
 • การออกเสียง : taxi driver
  taxi driver [en]
 • การออกเสียง : anaesthesiologist
  anaesthesiologist [en]
 • การออกเสียง : au pair
  au pair [en]
 • การออกเสียง : endocrinologist
  endocrinologist [en]
 • การออกเสียง : bricklayer
  bricklayer [en]
 • การออกเสียง : fotograf
  fotograf [ro]
 • การออกเสียง : salesman
  salesman [en]
 • การออกเสียง : mercenary
  mercenary [en]
 • การออกเสียง : linguist
  linguist [en]
 • การออกเสียง : inspector
  inspector [en]
 • การออกเสียง : coxswain
  coxswain [en]
 • การออกเสียง : Politik
  Politik [de]
 • การออกเสียง : adviser
  adviser [en]
 • การออกเสียง : парикмахер
  парикмахер [ru]
 • การออกเสียง : attendant
  attendant [en]
 • การออกเสียง : philosopher
  philosopher [en]
 • การออกเสียง : butler
  butler [en]
 • การออกเสียง : chiropractitioner
  chiropractitioner [en]
 • การออกเสียง : C.E.O.
  C.E.O. [en]
 • การออกเสียง : flight attendants
  flight attendants [en]
 • การออกเสียง : auctioneer
  auctioneer [en]
 • การออกเสียง : dresser
  dresser [en]
 • การออกเสียง : Hephaestus
  Hephaestus [en]
 • การออกเสียง : songwriter
  songwriter [en]
 • การออกเสียง : farming
  farming [en]
 • การออกเสียง : postmaster
  postmaster [en]
 • การออกเสียง : couturier
  couturier [fr]
 • การออกเสียง : filmmaker
  filmmaker [en]
 • การออกเสียง : sociologist
  sociologist [en]
 • การออกเสียง : char
  char [en]
 • การออกเสียง : ventriloquist
  ventriloquist [en]
 • การออกเสียง : executioner
  executioner [en]
 • การออกเสียง : spin doctor
  spin doctor [en]
 • การออกเสียง : optometrist
  optometrist [en]
 • การออกเสียง : promoter
  promoter [en]
 • การออกเสียง : naturalist
  naturalist [en]
 • การออกเสียง : rabbi
  rabbi [en]
 • การออกเสียง : postillion
  postillion [fr]
 • การออกเสียง : nauczyciel
  nauczyciel [pl]
 • การออกเสียง : физик
  физик [ru]
 • การออกเสียง : Optiker
  Optiker [de]
 • การออกเสียง : exporter
  exporter [en]
 • การออกเสียง : diarist
  diarist [en]
 • การออกเสียง : fruit picker
  fruit picker [en]
 • การออกเสียง : Cartographers
  Cartographers [en]
 • การออกเสียง : artificer
  artificer [en]
 • การออกเสียง : tamer
  tamer [tr]
 • การออกเสียง : tłumacz
  tłumacz [pl]
 • การออกเสียง : cabbie
  cabbie [en]
 • การออกเสียง : seafarer
  seafarer [en]
 • การออกเสียง : decorator
  decorator [en]
 • การออกเสียง : cabman
  cabman [en]
 • การออกเสียง : metier
  metier [en]
 • การออกเสียง : Toastmasters
  Toastmasters [en]
 • การออกเสียง : beekeeping
  beekeeping [en]
 • การออกเสียง : hodman
  hodman [en]
 • การออกเสียง : neuroscientist
  neuroscientist [en]
 • การออกเสียง : Bäuerin
  Bäuerin [de]
 • การออกเสียง : magnate
  magnate [en]
 • การออกเสียง : pageboy
  pageboy [en]
 • การออกเสียง : confectioner
  confectioner [en]
 • การออกเสียง : broadcaster
  broadcaster [en]
 • การออกเสียง : stevedore
  stevedore [en]
 • การออกเสียง : luthier
  luthier [fr]
 • การออกเสียง : orderly
  orderly [en]
 • การออกเสียง : Scriveners
  Scriveners [en]
 • การออกเสียง : postilion
  postilion [en]
 • การออกเสียง : murer
  murer [da]
 • การออกเสียง : Techniker
  Techniker [de]
 • การออกเสียง : kameraman
  kameraman [sk]
 • การออกเสียง : boom operator
  boom operator [en]
 • การออกเสียง : flagman
  flagman [en]
 • การออกเสียง : monger
  monger [en]
 • การออกเสียง : seaman
  seaman [en]
 • การออกเสียง : haberdashers
  haberdashers [en]
 • การออกเสียง : pharmacologist
  pharmacologist [en]
 • การออกเสียง : instruisto
  instruisto [eo]
 • การออกเสียง : oilman
  oilman [en]
 • การออกเสียง : goldsmith
  goldsmith [en]
 • การออกเสียง : stolarz
  stolarz [pl]
 • การออกเสียง : اشغال
  اشغال [fa]
 • การออกเสียง : window cleaner
  window cleaner [en]