หมวดหมู่:

occupation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoccupation

 • การออกเสียง : lawyer
  lawyer [en]
 • การออกเสียง : entrepreneur
  entrepreneur [en]
 • การออกเสียง : secretary
  secretary [en]
 • การออกเสียง : professor
  professor [en]
 • การออกเสียง : manager
  manager [en]
 • การออกเสียง : driver
  driver [en]
 • การออกเสียง : teacher
  teacher [en]
 • การออกเสียง : architect
  architect [en]
 • การออกเสียง : nurse
  nurse [en]
 • การออกเสียง : guide
  guide [en]
 • การออกเสียง : writer
  writer [en]
 • การออกเสียง : judge
  judge [en]
 • การออกเสียง : concierge
  concierge [en]
 • การออกเสียง : journalist
  journalist [en]
 • การออกเสียง : coach
  coach [en]
 • การออกเสียง : joker
  joker [en]
 • การออกเสียง : dentist
  dentist [en]
 • การออกเสียง : athlete
  athlete [en]
 • การออกเสียง : soldier
  soldier [en]
 • การออกเสียง : aimer
  aimer [fr]
 • การออกเสียง : waiter
  waiter [en]
 • การออกเสียง : veterinarian
  veterinarian [en]
 • การออกเสียง : executive
  executive [en]
 • การออกเสียง : model
  model [en]
 • การออกเสียง : chef
  chef [fr]
 • การออกเสียง : consultant
  consultant [en]
 • การออกเสียง : clerk
  clerk [en]
 • การออกเสียง : reporter
  reporter [en]
 • การออกเสียง : musician
  musician [en]
 • การออกเสียง : designer
  designer [en]
 • การออกเสียง : baker
  baker [en]
 • การออกเสียง : scientist
  scientist [en]
 • การออกเสียง : interpreter
  interpreter [en]
 • การออกเสียง : receptionist
  receptionist [en]
 • การออกเสียง : accountant
  accountant [en]
 • การออกเสียง : photographer
  photographer [en]
 • การออกเสียง : farmer
  farmer [en]
 • การออกเสียง : surgeon
  surgeon [en]
 • การออกเสียง : boatswain
  boatswain [en]
 • การออกเสียง : detective
  detective [en]
 • การออกเสียง : pharmacist
  pharmacist [en]
 • การออกเสียง : electrician
  electrician [en]
 • การออกเสียง : painter
  painter [en]
 • การออกเสียง : cloth
  cloth [en]
 • การออกเสียง : monk
  monk [en]
 • การออกเสียง : librarian
  librarian [en]
 • การออกเสียง : sailor
  sailor [en]
 • การออกเสียง : psychologist
  psychologist [en]
 • การออกเสียง : composer
  composer [en]
 • การออกเสียง : courier
  courier [en]
 • การออกเสียง : extra
  extra [en]
 • การออกเสียง : Tyler
  Tyler [en]
 • การออกเสียง : principal
  principal [en]
 • การออกเสียง : weaver
  weaver [en]
 • การออกเสียง : maid
  maid [en]
 • การออกเสียง : mechanic
  mechanic [en]
 • การออกเสียง : cashier
  cashier [en]
 • การออกเสียง : astronaut
  astronaut [en]
 • การออกเสียง : conductor
  conductor [en]
 • การออกเสียง : messenger
  messenger [en]
 • การออกเสียง : hairdresser
  hairdresser [en]
 • การออกเสียง : Pianist
  Pianist [en]
 • การออกเสียง : fence
  fence [en]
 • การออกเสียง : illustrator
  illustrator [en]
 • การออกเสียง : seamstress
  seamstress [en]
 • การออกเสียง : technician
  technician [en]
 • การออกเสียง : waitress
  waitress [en]
 • การออกเสียง : plumber
  plumber [en]
 • การออกเสียง : steward
  steward [en]
 • การออกเสียง : shepherd
  shepherd [en]
 • การออกเสียง : archaeologist
  archaeologist [en]
 • การออกเสียง : banker
  banker [en]
 • การออกเสียง : burglar
  burglar [en]
 • การออกเสียง : chemist
  chemist [en]
 • การออกเสียง : lecturer
  lecturer [en]
 • การออกเสียง : printer
  printer [en]
 • การออกเสียง : psychiatrist
  psychiatrist [en]
 • การออกเสียง : stewardess
  stewardess [en]
 • การออกเสียง : gardener
  gardener [en]
 • การออกเสียง : magician
  magician [en]
 • การออกเสียง : philanthropist
  philanthropist [en]
 • การออกเสียง : housewife
  housewife [en]
 • การออกเสียง : biologist
  biologist [en]
 • การออกเสียง : mathematician
  mathematician [en]
 • การออกเสียง : cartoonist
  cartoonist [en]
 • การออกเสียง : diplomat
  diplomat [en]
 • การออกเสียง : fire station
  fire station [en]
 • การออกเสียง : Sawyer
  Sawyer [en]
 • การออกเสียง : tailor
  tailor [en]
 • การออกเสียง : manufacturer
  manufacturer [en]
 • การออกเสียง : physician
  physician [en]
 • การออกเสียง : builder
  builder [en]
 • การออกเสียง : shipper
  shipper [en]
 • การออกเสียง : zoologist
  zoologist [en]
 • การออกเสียง : merchant
  merchant [en]
 • การออกเสียง : saxophonist
  saxophonist [en]
 • การออกเสียง : dancer
  dancer [en]
 • การออกเสียง : fotógrafo
  fotógrafo [es]
 • การออกเสียง : ambassador
  ambassador [en]
 • การออกเสียง : locksmith
  locksmith [en]