หมวดหมู่:

occupation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoccupation

 • การออกเสียง : lawyer lawyer [en]
 • การออกเสียง : entrepreneur entrepreneur [en]
 • การออกเสียง : secretary secretary [en]
 • การออกเสียง : professor professor [en]
 • การออกเสียง : manager manager [en]
 • การออกเสียง : driver driver [en]
 • การออกเสียง : teacher teacher [en]
 • การออกเสียง : architect architect [en]
 • การออกเสียง : guide guide [en]
 • การออกเสียง : nurse nurse [en]
 • การออกเสียง : writer writer [en]
 • การออกเสียง : concierge concierge [en]
 • การออกเสียง : judge judge [en]
 • การออกเสียง : journalist journalist [en]
 • การออกเสียง : coach coach [en]
 • การออกเสียง : joker joker [en]
 • การออกเสียง : dentist dentist [en]
 • การออกเสียง : athlete athlete [en]
 • การออกเสียง : soldier soldier [en]
 • การออกเสียง : aimer aimer [fr]
 • การออกเสียง : veterinarian veterinarian [en]
 • การออกเสียง : waiter waiter [en]
 • การออกเสียง : executive executive [en]
 • การออกเสียง : model model [en]
 • การออกเสียง : chef chef [fr]
 • การออกเสียง : consultant consultant [en]
 • การออกเสียง : clerk clerk [en]
 • การออกเสียง : reporter reporter [en]
 • การออกเสียง : musician musician [en]
 • การออกเสียง : designer designer [en]
 • การออกเสียง : baker baker [en]
 • การออกเสียง : interpreter interpreter [en]
 • การออกเสียง : scientist scientist [en]
 • การออกเสียง : receptionist receptionist [en]
 • การออกเสียง : accountant accountant [en]
 • การออกเสียง : photographer photographer [en]
 • การออกเสียง : farmer farmer [en]
 • การออกเสียง : surgeon surgeon [en]
 • การออกเสียง : boatswain boatswain [en]
 • การออกเสียง : detective detective [en]
 • การออกเสียง : pharmacist pharmacist [en]
 • การออกเสียง : electrician electrician [en]
 • การออกเสียง : painter painter [en]
 • การออกเสียง : cloth cloth [en]
 • การออกเสียง : monk monk [en]
 • การออกเสียง : sailor sailor [en]
 • การออกเสียง : librarian librarian [en]
 • การออกเสียง : composer composer [en]
 • การออกเสียง : psychologist psychologist [en]
 • การออกเสียง : courier courier [en]
 • การออกเสียง : extra extra [en]
 • การออกเสียง : weaver weaver [en]
 • การออกเสียง : maid maid [en]
 • การออกเสียง : principal principal [en]
 • การออกเสียง : Tyler Tyler [en]
 • การออกเสียง : cashier cashier [en]
 • การออกเสียง : mechanic mechanic [en]
 • การออกเสียง : conductor conductor [en]
 • การออกเสียง : messenger messenger [en]
 • การออกเสียง : Pianist Pianist [en]
 • การออกเสียง : seamstress seamstress [en]
 • การออกเสียง : hairdresser hairdresser [en]
 • การออกเสียง : astronaut astronaut [en]
 • การออกเสียง : fence fence [en]
 • การออกเสียง : technician technician [en]
 • การออกเสียง : illustrator illustrator [en]
 • การออกเสียง : steward steward [en]
 • การออกเสียง : waitress waitress [en]
 • การออกเสียง : plumber plumber [en]
 • การออกเสียง : shepherd shepherd [en]
 • การออกเสียง : archaeologist archaeologist [en]
 • การออกเสียง : banker banker [en]
 • การออกเสียง : burglar burglar [en]
 • การออกเสียง : chemist chemist [en]
 • การออกเสียง : printer printer [en]
 • การออกเสียง : lecturer lecturer [en]
 • การออกเสียง : stewardess stewardess [en]
 • การออกเสียง : psychiatrist psychiatrist [en]
 • การออกเสียง : magician magician [en]
 • การออกเสียง : gardener gardener [en]
 • การออกเสียง : philanthropist philanthropist [en]
 • การออกเสียง : biologist biologist [en]
 • การออกเสียง : cartoonist cartoonist [en]
 • การออกเสียง : mathematician mathematician [en]
 • การออกเสียง : housewife housewife [en]
 • การออกเสียง : diplomat diplomat [en]
 • การออกเสียง : Sawyer Sawyer [en]
 • การออกเสียง : tailor tailor [en]
 • การออกเสียง : fire station fire station [en]
 • การออกเสียง : manufacturer manufacturer [en]
 • การออกเสียง : shipper shipper [en]
 • การออกเสียง : physician physician [en]
 • การออกเสียง : zoologist zoologist [en]
 • การออกเสียง : builder builder [en]
 • การออกเสียง : saxophonist saxophonist [en]
 • การออกเสียง : merchant merchant [en]
 • การออกเสียง : dancer dancer [en]
 • การออกเสียง : fotógrafo fotógrafo [es]
 • การออกเสียง : flautist flautist [en]
 • การออกเสียง : locksmith locksmith [en]